Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ustawa o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym

02.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa:
 
 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej;
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
 
Za podstawę wskazanych działań przedmiotowa ustawa przyjmuje ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Ustawa ta wskazuje także co przede wszystkim należy uwzględniać w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to:
 
 1. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
 2. walory architektoniczne i krajobrazowe;
 3. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 4. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;
 6. walory ekonomiczne przestrzeni;
 7. prawo własności;
 8. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 9. potrzeby interesu publicznego;
 10. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych.
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera kilka grup przepisów. Dzieli ona regulowaną w niej tematykę na następujące działy:
 
 • planowanie przestrzenne w gminie;
 • planowanie przestrzenne w województwie;
 • planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym;
 • lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.
 
Każdy z tych działów stanowi osobny rozdział przedmiotowej ustawy. W rozdziałach tych zawarte są szczegółowe wytyczne co powinien uwzględniać, a także jakie elementy powinien zawierać akt planistyczny.  Ponadto ustawodawca uregulował w nich procedurę planowania przestrzennego. Na procedurę tą składa się kilka etapów. Pierwszym z nich jest podjęcie przez właściwy organ uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktu planistycznego. Następnie społeczeństwo może składać wnioski do danego aktu, a właściwe organy przeprowadzają ze sobą konsultacje w sprawie jego założeń. Kolejnym etapem jest wyłożenie projektu aktu planistycznego do publicznego wglądu. W tym czasie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi te następnie zostają rozpatrzone przez właściwy organ, który uchwala akt planistyczny. 
 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze następujących aktów planistycznych kształtowana jest polityka przestrzenna danej jednostki terytorialnej:
 
 1. gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 2. województwa – plan zagospodarowania przestrzennego województwa;
 3. kraju – koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.
 
Ponadto przedmiotowa ustawa w sposób szczegółowy określa procedurę lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przez pojęcie „inwestycja celu publicznego” należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675).


Tagi: planowanie przestrzenne, prawo administracyjne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły