Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Protest w Prawie wekslowym

14.05.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O proteście stanowi ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.). 
 
Protest sporządza notariusz (art. 85 Prawa wekslowego).
 
Przepisy prawa expressis verbis wskazują elementy, które powinien zawierać protest. Zgodnie z art. 86 Prawa wekslowego elementy te są następujące:
 
 1. nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;
 2. stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;
 3. oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;
 4. oznaczenie, ile egzemplarzy weksla przedstawiono i jakie;
 5. podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu.
 
Jeżeli trasat zażąda, aby mu weksel nazajutrz przedstawiono ponownie do przyjęcia, należy o tym zaznaczyć w proteście.
 
Przedstawienia weksla, wezwania do wydania egzemplarza lub oryginału, jak również wszystkich innych czynności zachowawczych należy - w braku odmiennego wskazania w wekslu - dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu - w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane. W innym miejscu, np. „na giełdzie”, można tych czynności dokonać jedynie za zgodą stron zainteresowanych.
 
Organ, sporządzający protest, obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa albo mieszkania osoby, do której wezwanie ma być skierowane. Odpowiada on za szkodę, spowodowaną brakiem należytej staranności. Jednakże zaniedbanie lub niedokładność poszukiwań nigdy nie mogą stanowić przyczyny nieważności protestu.
 
Na podstawie art. 88 Prawa wekslowego protest należy napisać na odwrotnej stronie weksla albo na osobnej karcie, połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu. Jeżeli jednak protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie weksla. Połączenie weksla z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego.
 
Ważne: W przypadku, gdy na podstawie jednego weksla skierowano wezwanie do większej liczby osób wystarczy jeden dokument protestowy (art. 89 Prawa wekslowego).
 
Jeżeli zobowiązanemu przedstawiono równocześnie kilka egzemplarzy weksla albo jego oryginał i odpis, wystarczy umieszczenie protestu na jednym egzemplarzu lub na oryginale. W przypadku takim organ, sporządzający protest, jest obowiązany zaznaczyć na innych egzemplarzach lub na odpisie, gdzie protest umieszczono lub że go umieszczono na oryginale, i tę uwagę podpisać.
 
W sytuacji, gdy protest ma być dokonany z powodu częściowej odmowy przyjęcia weksla, należy sporządzić odpis weksla, zawierający wszystkie indosy i oświadczenia, i napisać protest na tym odpisie lub na złączonej z nim karcie dodatkowej, a o sporządzeniu protestu zaznaczyć na oryginale.
 
Protest z powodu niewydania oryginału należy napisać na odpisie lub na złączonej z nim karcie. Kartę, zawierającą protest, należy połączyć z odpisem.
 
Organ, sporządzający protest, jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do pokwitowania (art. 91 Prawa wekslowego).
 
W przypadku takiej zapłaty połączone z nią koszty tego organu ponosi osoba, przeciw której protest miał być dokonany.
 
Jeżeli organ, sporządzający protest, nie zastanie osoby, do której wezwanie ma być skierowane, w lokalu jej przedsiębiorstwa lub w jej mieszkaniu, powinien zostawić tam zawiadomienie o dokonaniu protestu, zawierające nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza weksla, nazwisko wystawcy i trasata, sumę wekslową, termin płatności oraz nazwisko i lokal urzędowy organu, sporządzającego protest.
 
Przy dokonywaniu czynności zachowawczych notariusz może posługiwać się pomocnikami. Pomocników tych wyznacza prezes sądu okręgowego na wniosek notariusza. Należy podkreślić, iż za działalność pomocnika w tym zakresie notariusz odpowiada solidarnie z pomocnikiem.
 
Organ, sporządzający protest, obowiązany jest przechowywać osobno odpisy protestów wraz z wypisem istotnej treści weksla, zaopatrzone numerem, i odpisy te składać w porządku chronologicznym, w jakim protesty zostały sporządzone. Zainteresowanym na żądanie mogą być wydawane odpisy tych dokumentów z ich uwierzytelnieniem lub bez niego.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków (Dz. U. Nr 90, poz. 625) odpisy protestów weksli i czeków, jak również wypisy weksli i czeków mogą być zniszczone po upływie lat czterech licząc od końca tego roku, w którym protest został sporządzony. Zniszczenie wskazanych dokumentów może nastąpić wyłącznie bądź przez ich sprzedaż do przerobienia na masę papierową, bądź przez spalenie. O oddaniu do zniszczenia należy zaznaczyć w księdze protestów; jeżeli księga taka nie jest prowadzona, należy sporządzić protokół zniszczenia. Spalenie dokumentów winno być dokonane w obecności osoby, delegowanej przez notariusza, zarządzającego archiwum notarialnym lub naczelnika urzędu pocztowego (agencji pocztowej).
 
Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzania protestów weksli przez urzędy pocztowe (Dz. U. Nr 45, poz. 282) urzędy pocztowe mają prawo sporządzania protestów weksli z powodu niezapłacenia, bez ograniczenia sumy, we wszystkich miejscowościach w kraju. 
 
Urzędy pocztowe nie mogą jednak sporządzać protestów weksli, jeżeli:
 
 1. weksel jest wystawiony za granicą lub w walucie zagranicznej;
 2. weksel jest wystawiony w języku innym aniżeli państwowy;
 3. weksel jest opatrzony adresem w potrzebie lub przyjęciem w potrzebie;
 4. protest ma być sporządzony przy przedstawianiu kilku egzemplarzy tego samego weksla albo przy przedstawianiu oryginału i odpisu weksla.


Tagi: weksel, prawo wekslowe, protest

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły