Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa licencyjna

03.05.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Umowa licencyjna polega na upoważnieniu licencjobiorcy przez licencjodawcę do korzystania z utworu w zakresie, który został wskazany w treści tej umowy. Zakres ten wyznaczony jest przez tzw. pola eksploatacji. Ponadto w umowie licencyjnej powinno się wskazać:
 
 1. czas i miejsce korzystania z utworu;
 2. wynagrodzenie za korzystanie z utworu.
 
Należy podkreślić, iż na skutek zawarcia umowy licencyjnej następuje ograniczenie autorskich praw majątkowych przysługujących licencjodawcy na rzecz licencjobiorcy. Ograniczenie to wyznaczone jest przez pola eksploatacji. 
 
Jeżeli w umowie nie zastrzeżono, iż ma ona na celu przeniesienie autorskich praw majątkowych to domniemywa się, iż jest to umowa licencyjna.
 
Przedmiot umowy licencyjnej
 
Przedmiotem umowy licencyjnej jest utwór. Jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W szczególności przedmiotem umowy licencyjnej mogą być utwory:
 
 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).
 
Licencjodawcą może być wyłącznie podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu będącego przedmiotem umowy licencyjnej.
 
W przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do jednego utworu przysługują kilku podmiotom muszą oni występować wspólnie w umowie jako jedna jej strona. Natomiast licencjobiorcą może być każdy podmiot.
 
Rodzaje licencji
 
Przepisy prawa wyróżniają następujące rodzaje licencji:
 
 1. licencję wyłączną;
 2. licencję niewyłączną.
 
W umowie licencyjnej wyłącznej podmiot udzielający licencji zobowiązuje się do nieudzielania jej na tym samym polu eksploatacji innym podmiotom. Natomiast umowa licencyjna niewyłączna to umowa, w której licencjodawca nie zostaje ograniczony w możliwości zawierania innych umów licencyjnych dotyczących tego samego utworu z innymi podmiotami na tym samym polu eksploatacji.
 
Jeżeli w umowie licencyjnej wyraźnie nie zaznaczono, jakiego rodzaju licencji dotyczy przyjmuje się, że odnosi się do licencji niewyłącznej.
 
Jeżeli chodzi natomiast o wymaganą przez przepisy prawa formę umowy licencyjnej to zależy ona od rodzaju licencji:
 
 1. przy licencji wyłącznej – wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności;
 2. przy licencji niewyłącznej – dozwolona jest dowolna forma, nawet ustna.
 
Przepisy prawa autorskiego regulują także kwestie sublicencji. Jest to każda licencja udzielona przez licencjobiorcę. Sublicencja może być udzielona jedynie wówczas, gdy możliwość taką przewidziano w umowie licencyjnej. 
 
Czas trwania licencji i możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia
 
Licencja może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony.
 
Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie powyższego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. 
 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Natomiast, gdy licencję udzielono na czas oznaczony, nie można jej swobodnie wypowiedzieć w każdym czasie. Możliwość wypowiedzenia ograniczona jest jedynie do ważnych powodów.
 
Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony (art. 68 ust. 2 UPrAut).
 
Zakres terytorialny obowiązywania licencji
 
W przypadku, gdy strony w umowie licencyjnej nie postanowią inaczej, licencja uprawnia do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. 


Tagi:

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły