Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Samorząd kuratorski

24.04.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O samorządzie kuratorskim stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
Samorząd kuratorski tworzą kuratorzy zawodowi (art. 43 UKurS). 
 
Organami samorządu kuratorskiego są:
 
 1. Krajowa Rada Kuratorów;
 2. okręgowe zgromadzenia kuratorów.
 
Krajowa Rada Kuratorów
 
Kadencja Krajowej Rady Kuratorów trwa 4 lata.
 
Krajową Radę Kuratorów tworzą delegaci wybrani w poszczególnych okręgach przez okręgowe zgromadzenia kuratorów (art. 45 ust. 1 UKurS).
 
Okręgowe zgromadzenie kuratorów wybiera jednego delegata do Krajowej Rady Kuratorów.
 
Krajowa Rada Kuratorów dokonuje wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, którzy tworzą prezydium Krajowej Rady Kuratorów. Krajowa Rada Kuratorów jest reprezentantem kuratorów sądowych.
 
Do zadań Krajowej Rady Kuratorów należy w szczególności:
 
 1. uchwalanie kodeksu etyki kuratora sądowego;
 2. podejmowanie działań umożliwiających kuratorom zawodowym podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykonywanej przez nich pracy – Krajowa Rada Kuratorów musi uzgadniać swoje działania z Ministrem Sprawiedliwości;
 3. opiniowanie aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych oraz występowanie z inicjatywą opracowania aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych i kurateli sądowej;
 4. występowanie do Ministra Sprawiedliwości lub innych organów państwowych z wnioskami dotyczącymi warunków pracy i płacy grupy zawodowej kuratorów sądowych;
 5. inicjowanie badań naukowych nad funkcjonowaniem kurateli sądowej - Krajowa Rada Kuratorów musi uzgadniać swoje działania z Ministrem Sprawiedliwości;
 6. dokonywanie okresowej oceny sądowej kadry kuratorskiej i liczby wykonywanych nadzorów i dozorów oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie Ministrowi Sprawiedliwości - Krajowa Rada Kuratorów musi uzgadniać swoje działania z Ministrem Sprawiedliwości;
 7. coroczna ocena działalności prezydium Krajowej Rady Kuratorów;
 8. uchwalenie regulaminu pracy Krajowej Rady Kuratorów;
 9. współpraca z organizacjami kuratorów sądowych innych krajów.
 
Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów odbywają się co najmniej raz w roku. Warunki do odbywania posiedzeń zapewnia Minister Sprawiedliwości.
 
Okręgowe zgromadzenia kuratorów
 
Członkami okręgowego zgromadzenia kuratorów są kuratorzy zawodowi zatrudnieni w okręgu sądowym (art. 47 ust. 1 UKurS).
 
Przewodniczącym okręgowego zgromadzenia kuratorów jest kurator okręgowy, a w razie jego nieobecności zastępca kuratora okręgowego. W okręgach sądowych, w których powołano dwóch zastępców kuratora okręgowego, pod nieobecność kuratora okręgowego, okręgowemu zgromadzeniu kuratorów przewodniczy zastępca kuratora okręgowego starszy służbą.
 
Członkowie okręgowego zgromadzenia kuratorów obowiązani są uczestniczyć w jego posiedzeniach. W posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów może brać udział także prezes sądu okręgowego z głosem doradczym.
 
Ważne: Do podjęcia uchwał okręgowego zgromadzenia kuratorów wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków (art. 49 ust. 1 UKurS).
 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały okręgowego zgromadzenia kuratorów zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie jest jednakże tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z członków zgromadzenia.
 
Okręgowe zgromadzenie kuratorów zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje przewodniczący zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków zgromadzenia. W wypadku, gdy przedmiotem obrad zgromadzenia ma być wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania kuratora okręgowego, posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje również prezes sądu okręgowego.
 
Zgodnie z art. 51 UKurS do zadań okręgowego zgromadzenia kuratorów należy:
 
 1. wybór członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji;
 2. wybór kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji;
 3. wybór rzecznika dyscyplinarnego;
 4. zgłaszanie kandydata na członka komisji egzaminacyjnej właściwą w sprawie egzaminu kuratorskiego;
 5. wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania kuratora okręgowego;
 6. wysłuchanie informacji kuratora okręgowego o działalności kuratorskiej służby sądowej i wyrażenie opinii w tym zakresie;
 7. wyrażenie opinii w sprawach osobowych kuratorów zawodowych, przedstawionych przez kuratora okręgowego i Ministra Sprawiedliwości;
 8. występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań dotyczących funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.


Tagi: kurator

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły