Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Karta pobytu

31.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O karcie pobytu stanowi ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.). 
 
Wydanie karty pobytu
 
Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał:
 
 1. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
 2. zezwolenie na osiedlenie się;
 3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 4. status uchodźcy;
 5. zgodę na pobyt tolerowany;
 6. ochronę uzupełniającą.
 
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy (art. 72 ust. 2 UCudz).
 
Należy podkreślić, iż karty pobytu mają różny okres ważności w zależności od tego, komu zostały wydane. Po pierwsze karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia. Po drugie karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat. Po trzecie karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jest ważna 5 lat.
 
W karcie pobytu zamieszcza się następujące dane:
 
 1. imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców;
 2. datę, miejsce i kraj urodzenia;
 3. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;
 4. obywatelstwo;
 5. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
 6. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - w przypadku gdy został nadany;
 7. informację o rodzaju wydanego zezwolenia;
 8. adnotację „naukowiec” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18 UCudz;
 9. nazwę organu wydającego;
 10. datę wydania;
 11. datę upływu ważności karty pobytu;
 12. fotografię i podpis posiadacza (może zawierać);
 13. zakodowany zapis danych (może zawierać).
 
Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (art. 81 ust. 1 UCudz).
 
Istotnym jest fakt, iż cudzoziemiec obowiązany jest odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13. roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.
 
Odmowa wydania karty pobytu następuje w drodze decyzji (art. 82 UCudz).
 
Kartę pobytu wydaje się i wymienia po uiszczeniu należnej opłaty (art. 83 ust. 1 UCudz).
 
Opłaty nie ponosi się jednak za wydanie:
 
 1. karty pobytu, jeżeli poprzednio wydana zawierała wady techniczne;
 2. pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • status uchodźcy;
  • zezwolenie na osiedlenie się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
  • zgodę na pobyt tolerowany;
  • ochronę uzupełniającą.
 
Wymiana karty pobytu
 
Na podstawie art. 77 UCudz cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:
 
 1. zmiany danych w niej zamieszczonych;
 2. zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
 3. uszkodzenia jej w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
 4. upływu terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 5. ich utraty lub zniszczenia.
 
Utrata karty pobytu
 
Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty (art. 79 ust. 1 UCudz).
 
W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
 
Zwrot karty pobytu
 
Zgodnie z art. 80 ust. 1 UCudz cudzoziemiec ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kartę pobytu po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego, decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 
Karta pobytu podlega zwrotowi także w razie zgonu cudzoziemca. Obowiązek zwrotu ciąży na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego (art. 80 ust. 2 UCudz).
 
Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wydaje się zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kartę pobytu należy zwrócić organowi, który ją wydał.


Tagi: cudzoziemiec

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły