Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

08.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne regulowane jest ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 
 
Osoby, które mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
 
Dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte:
 
 1. osoby niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 2. pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym;
 3. posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których ma zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35).
 
Dobrowolnie ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubezpieczyć się osoby wskazane przez ustawę, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
 
Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest złożenie pisemnego wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Ponadto do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić wolontariusza korzystający, w przypadku, gdy wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
 
Osoby, które objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązane są zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny.
 
Wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 
Na podstawie przepisów ustawy podstawę wymiaru składki opłacanej przez:
 
 1. osobę, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu;
 2. korzystającego, który zgłosił do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza, stanowi kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu;
 3. osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 
Dzień objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
 
Osoba, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.
 
Wolontariusz zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przez korzystającego, zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Narodowym Funduszem Zdrowia, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.
 
Opłata
 
Objęcie osoby dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym dana osoba, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi:
 
 1. 20 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
 2. 50 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
 3. 100 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
 4. 150 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
 5. 200 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.
 
Należy podkreślić, iż opłata nie dotyczy osób wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie dotychczasowych przepisów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Narodowy Fundusz Zdrowia może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.
 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i zgłoszonych do Narodowego Funduszu Zdrowia członków jej rodziny oraz wolontariusza zgłoszonego do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przez korzystającego, przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.


Tagi:

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły