Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

07.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Elektroniczne postępowanie upominawcze reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
Sprzeciw od nakazu zapłaty, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym został przez ustawodawcę uregulowany w sposób szczególny. 
 
Zgodnie z art. 50535 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Pozwany nie musi natomiast w sprzeciwie wskazywać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części, a także przedstawiać pozostałych zarzutów przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie (art. 503 § 1 w zw. z art. 50535 k.p.c.).
 
Z powyższego wyraźnie wynika, iż wymogi wniesienia sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zostały w dużej mierze złagodzone w stosunku do postępowania upominawczego prowadzonego w sposób tradycyjny. Wynika to z faktu, iż powód nie jest obowiązany do dołączenia do pozwu dowodów na powołane przez niego twierdzenia. 
 
Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną (art. 50531 § 2 k.p.c.).
 
Z przepisu art. 50531 § 2 k.p.c. wynika, że pozwanego nie obciąża obowiązek wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Może on je wnosić w zwykłej papierowej formie. Jednakże w przypadku, gdy pozwany wniesie pismo drogą elektroniczną to od tego momentu nie może on już wnieść pisma w tradycyjny sposób, pod rygorem niewywołania przez pismo żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Pozwany powinien być o tym pouczony przez sąd. 
 
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (art. 50536 § 1 k.p.c.).
 
Powyższe uregulowanie jest mniej korzystne dla powoda w stosunku do zwykłego postępowania upominawczego. Zgodnie bowiem z art. 505 § 2 k.p.c., który reguluje zwykłe postępowanie upominawcze nakaz zapłaty traci moc jedynie w części zaskarżonej sprzeciwem. W niezaskarżonej części nakaz zapłaty uprawomocnia się i może stanowić podstawę egzekucji.
 
Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest jednak związany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu określonej na podstawie umowy stron zawartej na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. 
 
Po przekazaniu sprawy przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana. Uzupełnienie tych braków może nastąpić w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie (art. 50537 § 1 k.p.c.). Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli doręczono mu odpis pozwu. Jeżeli jednak powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana. Termin uzupełnienia sprzeciwu wynosi również dwa tygodnie od daty doręczenia wezwania.
 
Od sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie jest pobierana żadna opłata.
 
Ponadto pozwany wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie jest zobowiązany do uzasadnienia tego sprzeciwu oraz przedstawienia dowodów. 
 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 126 § 5 k.p.c. pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Natomiast bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:
 
 1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis;
 2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego;
 3. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
 
Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 126 § 6 k.p.c. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. Nr 226, poz. 1830). Możliwość posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu została przewidziana dla pełnomocników zawodowych. Natomiast osoby, które nie są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego mogą posługiwać się „zwykłym” podpisem elektronicznym. Możliwość taka ułatwia w znacznym stopniu dostęp do elektronicznego postępowania upominawczego.


Tagi: sprzeciw od nakazu zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły