Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przebieg postępowania nakazowego

07.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Przebieg postępowania nakazowego reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym następuje jedynie na wyraźny wniosek powoda. Musi on zamieścić w pozwie pisemne oświadczenie, iż domaga się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W przypadku, gdy wniosek ten nie będzie zawarty w pozwie, sąd nie może wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sąd będzie mógł wówczas wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub rozpoznać sprawę w postępowaniu zwykłym. 
 
Pozew o wydanie nakazu zapłaty powinien odpowiadać wszystkim wymogom, które przewidziane są dla tego pisma procesowego. Ponadto powód powinien dołączyć do niego oryginały dokumentów. Należy podkreślić, iż wymóg ten ma charakter bezwzględny w następujących przypadkach:
 
 1. gdy pozew dotyczy weksla;
 2. gdy pozew dotyczy czeku;
 3. gdy pozew dotyczy warrantu;
 4. gdy pozew dotyczy rewersu;
 5. gdy pozew dotyczy wyciągu z ksiąg bankowych;
 6. gdy pozew dotyczy dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty przez bank.
 
Jeżeli nie dołączono oryginału powyższych dokumentów przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu (art. 485 § 4 k.p.c.).
 
Natomiast w pozostałych przypadkach przepisy prawa zezwalają na dołączenie do pozwu odpisów dokumentów. Zgodność tych odpisów z oryginałem musi być jednak poświadczona przez notariusza lub adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy występują w sprawie. 
 
Istotnym jest fakt, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r. (III CZP 52/98) niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu, który potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi braku formalnego.
 
W postępowaniu nakazowym powoda obciąża obowiązek udowodnienia roszczenia, co do którego żąda on wydania nakazu zapłaty postępowaniu nakazowym. Nie ma jednak podstaw do odmowy wydania nakazu zapłaty co do roszczenia głównego, w przypadku, gdy powód udowodnił w całości to roszczenie dołączonymi do pozwu dokumentami, a nie udowodnił tylko roszczenia o odsetki (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1993 r., III CZP 99/93).
 
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym następuje na posiedzeniu niejawnym (art. 4841 § 3 k.p.c.).
 
Na podstawie art. 486 k.p.c. po rozpoznaniu pozwu sąd może:
 
 1. wydać nakaz zapłaty;
 2. przekazać sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym wzywając powoda do uiszczenia brakującej opłaty sądowej;
 3. przekazać sprawę do postępowania upominawczego i wydać nakaz zapłaty w tym postępowaniu wzywając powoda do uiszczenia brakującej opłaty sądowej.
 
W sprawach o wydanie nakazu zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323)  sąd wydaje nakaz zapłaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczący wyznacza rozprawę albo posiedzenie niejawne nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupełnienia braków pozwu (art. 486 § 2 k.p.c.).
 
Na podstawie art. 491 § 1 k.p.c. wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie. nakaz zapłaty doręcza się stronom. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami.


Tagi: nakaz zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły