Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Paszport dyplomatyczny

05.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O paszporcie dyplomatycznym stanowi ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.). 
 
Paszport dyplomatyczny przysługuje tylko podmiotom wskazanym w przepisach prawa w związku z pełnioną przez nich funkcją.
 
Dane zamieszczane w paszporcie dyplomatycznym
 
W paszporcie dyplomatycznym zamieszcza się następujące dane: 
 
 1. nazwisko;
 2. imię (imiona);
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. obywatelstwo;
 5. płeć;
 6. wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
 7. datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
 8. serię i numer dokumentu paszportowego;
 9. numer PESEL;
 10. nazwę organu wydającego;
 11. dane biometryczne;
 12. stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu.
 
Podmioty uprawnione do otrzymania paszportu dyplomatycznego
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 UDokPasz uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:
 
 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
 3. Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
 4. Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
 5. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
 6. posłowie i senatorowie;
 7. posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
 9. Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;
 10. Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Ponadto paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych w pkt 1-5 i 8-10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.
 
Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:
 
 1. w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;
 2. związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych;
 3. w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.
 
Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) wskazanych wyżej osób, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. Natomiast członkowie rodzin tych osób nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób.
 
Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.
 
Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 
Od paszportu dyplomatycznego należy odróżnić paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 UDokPasz paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. paszport ten przysługuje także członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej wyżej wskazanych osób, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. Natomiast członkowie rodzin tych osób, którzy nieprzesiedlają się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.
 
Należy podkreślić jednak, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 UDokPasz w przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazane w przepisach ustawy.
 
Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju (art. 29 ust. 1 UDokPasz).
 
Powyższe ograniczenia nie mają jednak zastosowania do osób wymienionych w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 28 ust. 1 i 2 UDokPasz, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osób wymienionych w art. 27 ust. 4 UDokPasz.
 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Tagi: paszport

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły