Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Tryb postępowania w sprawie zmiany imienia lub nazwiska

20.01.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Postępowanie w sprawie zmiany imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia lub nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).
 
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Natomiast zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka (art. 9 ustawy o zmianie imienia lub nazwiska).
 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska należy złożyć osobiście do właściwego organu. Osoby zamieszkałe za granicą mogą jednak złożyć ten wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy prawa dopuszczają złożenie wniosku oraz zmianę nazwiska bez zachowania wskazanych wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 
Zgodnie z art. 11 ustawy o zmienia imienia lub nazwiska wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:
 
 1. dane osoby, której zmiana dotyczy:
  • imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe;
  • adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały;
  • w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 2. imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 3. uzasadnienie.
 
Do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć:
 
 1. odpis zupełny aktu urodzenia;
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa;
 3. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
 4. inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
 
Natomiast do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć:
 
 1. odpis zupełny aktu urodzenia;
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa;
 3. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
 
Do wniosku nie dołącza się jednak wyżej wymienionych odpisów, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska.
 
Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w sprawach określonych w ustawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca (art. 12 ustawy o zmienia imienia lub nazwiska).
 
Organy właściwe w sprawie zmiany imienia lub nazwiska obowiązane są o tej zmianie niezwłocznie poinformować:
 
 1. kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, a także miejsce sporządzenia aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci, przekazując decyzję o zmianie imienia lub nazwiska;
 2. organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci; w przypadku braku miejsca pobytu stałego tych osób – organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na ich ostatnie miejsce pobytu stałego lub organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci są zameldowani wyłącznie na ten pobyt, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub nazwiska;
 3. ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie posiadali miejsca pobytu stałego oraz nie posiadają miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub nazwiska;
 4. organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub nazwiska.
 
Na podstawie art. 14 ustawy o zmianie imienia lub nazwiska określone w tej ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wojewodowie sprawują nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w art. 12 i art. 13 ust. 1 w/w ustawy przez kierowników urzędów stanu cywilnego. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o zmianie imienia lub nazwiska. Natomiast zwierzchni nadzór nad sprawami w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.


Tagi: imię, nazwisko

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły