Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Obowiązki zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej

18.01.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Obowiązki zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej określone są w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Obowiązki te są następujące:
 
Po pierwsze zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1 WłLokU). Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.
 
Po drugie zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej obowiązany jest sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1b WłLokU).
 
Po trzecie zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej obowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji (art. 29 ust. 1c WłLokU). Jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają:
 
 1. do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości;
 2. po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu - wszystkich właścicieli lokali w częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.
 
Po czwarte zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej obowiązany jest:
 
 1. dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
 2. składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
 3. zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
 
W wypadku jednak, gdy zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali we wskazanym terminie zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Przedmiotem tego zebrania powinny być w szczególności:
 
 1. uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
 2. ocena pracy zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej;
 3. sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
 
Ponadto zebrania właścicieli:
 
 1. mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej;
 2. zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej.
 
Po piąte o zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej obowiązany jest zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania (art. 32 ust. 1 WłLokU). W zawiadomieniu powinien podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali powinien wskazać także treść tej zmiany.
 
Po szóste, jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie:
 
 1. wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych;
 2. udzielenia zarządowi lub zarządcy nieruchomości wspólnej pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.


Tagi: zarząd, nieruchomość, współwłasność

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 31.12.2013 SethGecko napisał(a):

  Jeśli zarządzanie takiej nieruchomości powierzymy odpowiedniej firmie z doświadczeniem w branży to raczej nie trzeba się martwić o wypełnienie ich obowiązków.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły