Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Organy ochrony przyrody

18.01.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) określa organy ochrony przyrody. Zgodnie z art. 91 tej ustawy organami w zakresie ochrony przyrody są:
 
 1. minister właściwy do spraw środowiska - wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra; Głównego Konserwatora Przyrody powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;
 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 3. wojewoda;
 4. regionalny dyrektor ochrony środowiska - zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje dyrektor tego parku; organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora parku narodowego jest minister właściwy do spraw środowiska;
 5. marszałek województwa;
 6. dyrektor parku narodowego;
 7. starosta;
 8. wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 
Natomiast organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:
 
 1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw środowiska;
 2. regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska;
 3. rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;
 4. rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych.
 
Zgodnie z art. 96 ust. 1 OchrPU członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody w liczbie 40 powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Kadencja członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody trwa 5 lat. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
 
Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:
 
 1. ocena realizacji ustawy;
 2. opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
 3. ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
 6. popularyzowanie ochrony przyrody.
 
Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.
 
Członków regionalnej rady ochrony przyrody, w liczbie od 20 do 30 powołuje, w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa. Kadencja członków regionalnej rady ochrony przyrody trwa 5 lat (art. 97 ust. 1 OchrPU). Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
 
Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
 
 1. ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
 3. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
 4. opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.
 
Wydatki związane z działalnością regionalnej rady ochrony przyrody są pokrywane ze środków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 
Zgodnie z art. 98 ust. 1 OchrPU członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Kadencja członków rady naukowej parku narodowego trwa 5 lat. Rada naukowa parku narodowego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
 
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
 
 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
 
Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.
 
Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w liczbie od 10 do 20 powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych. Kadencja członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych trwa 5 lat (art. 99 ust. 1 OchrPU). Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych położonych na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa, na którego obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw. Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
 
Do zadań rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:
 
 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
 4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
 
Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu właściwego województwa.
 
Członkom organów opiniodawczo-doradczych zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).


Tagi: ochrona przyrody, prawo administracyjne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły