Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wniesienie skargi kasacyjnej - warunki dopuszczalności

13.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Przypadki, w których dopuszczalne jest wniesienie skargi kasacyjnej określone są w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu procesowym
 
Zgodnie z art. 3981 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie. 
 
Postanowienie sądu drugiej instancji dotyczące sprostowania wyroku, a w rzeczywistości zmieniające ten wyrok co do istoty, podlega zaskarżeniu skargą kasacyjną, chyba że skarga kasacyjna w sprawie nie przysługuje (Wyrok SN z dnia 4 listopada 2010 r., IV CSK 188/10).
 
Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego zażalenie na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznającego zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o odmowie wydania tytułu wykonawczego (Postanowienie SN z dnia 21 września 2006 r., II PZ 33/06).
 
Natomiast niedopuszczalne jest wniesienie skargi kasacyjnej następujących sprawach:
 
 1. o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 2. gospodarczych, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych;
 3. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych; 
 4. o rozwód;
 5. o separację;
 6. o alimenty;
 7. o czynsz najmu lub dzierżawy;
 8. o naruszenie posiadania;
 9. dotyczących kar porządkowych
 10. dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych;
 11. o deputaty lub ich ekwiwalent;
 12. rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym;
 13. o ustalenie nieistnienia małżeństwa lub unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.
 
Bez względu jednak na wartość przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje:
 
 1. w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem (3982 § 1 k.p.c.);
 2. w sprawach z zakresu ubezpieczeń o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (3982 § 1 k.p.c.);
 3. w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (47935 § 2 k.p.c.);
 4. w sprawach z zakresu regulacji energetyki (47956 § 2 k.p.c.);
 5. w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (47967 § 2 k.p.c.);
 6. w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (47978 § 2 k.p.c.).
 
W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych toczącej się na skutek odwołania od decyzji odmawiającej prawa do emerytury, skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby dotyczyła wyłącznie daty, od której ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia (art. 3982 § 1 k.p.c) (Postanowienie SN z dnia 28 października 2009 r., II UZ 37/09).
 
Ponadto skarga kasacyjna przysługuje w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (47942 § 2 k.p.c.).
 
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym
 
Na podstawie art. 5191 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach:
 
 1. o przysposobienie; 
 2. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.
 
Wartością przedmiotu zaskarżenia w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (art. 5191 § 2 k.p.c.) jest wartość poszczególnych rzeczy i praw, których objęcie lub nieobjęcie rozstrzygnięciem sądu albo sposób ich podziału kwestionuje skarżący, a także wartość roszczeń dochodzonych w tej sprawie, będących przedmiotem zaskarżenia (Postanowienie SN z dnia 6 listopada 2002 r., III CZ 98/02).
 
Natomiast w postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji (art. 5191 § 3 k.p.c.).
 
Skarga kasacyjna jest zaś niedopuszczalna w sprawach, które dotyczą:
 
 1. przepadku rzeczy;
 2. zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem;
 3. zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu;
 4. zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych;
 5. likwidacji niepodjętych depozytów.
 
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
 
Skarga kasacyjna niedopuszczalna jest zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i zabezpieczającym.
 
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) w postępowaniu upadłościowym i naprawczym co do zasady skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Wyjątek przewidziany został w następujących przypadkach:
 
 1. dozwolone jest wniesienie skargi kasacyjnej od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego (art. 370 ust. 2 PUiN);
 2. skarga kasacyjna dopuszczalna jest w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 376 ust. 3 PUiN).


Tagi: skarga kasacyjna, kasacja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły