Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

09.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia uregulowane jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
Przepisy kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757) nie mają zastosowania do roszczeń właściciela związanych z przejęciem i prowadzeniem przez zarząd budynków mieszkalnych zarządu jego nieruchomości sprawowanego w czasie, gdy nieruchomość była faktycznie opuszczona (Wyrok SN z dnia 12 lipca 1978 r., IV CR 124/78).
 
Kiedy ma miejsce prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia?
 
Należy podkreślić, iż aby zaklasyfikować dane działanie jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia musi ono spełniać następujące cechy:
 
 1. osoba działająca (negotiorum gestor) musi prowadzić cudzą sprawę (art. 752 k.c.); sprawa ta nie jest sprawą działającego zarówno według kryteriów obiektywnych, jak i według intencji tej osoby; musi ona należeć do sfery interesów innej osoby; osoba ta nie musi być znana działającemu; może być to także osoba jeszcze nie istniejąca (np. przyszła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 2. zgodnie z art. 752 k.c. osoba prowadząca cudzą sprawę musi działać bez zlecenia; osoba ta nie może mieć do wskazanego działania jakiegokolwiek umocowania prawnego; chodzi tutaj nie tylko o kompetencje wynikające ze stosunku zlecenia, ale także z innych stosunków prawnych, jak np. komis, agencja;
 3. osoba działająca powinna prowadzić cudzą sprawę zgodnie z prawdopodobną wolą osoby, której sprawa dotyczy (art. 752 k.c.);
 4. działający obowiązany jest prowadzić cudzą sprawę z należytą starannością (art. 752 k.c.);
 5. prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia powinien w miarę możności zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi, i stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń, albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie będzie mogła sama się nią zająć (art. 753 § 1 k.c.);
 6. negotiorum gestor powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi (art. 752 k.c.).
 
Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność (art. 752 k.c.).
 
Jakie są skutki prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia?
 
Jeżeli negotiorum gestor działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy (art. 753 § 2 k.c.).
 
Artykuł 753 § 2 w związku z art. 713 k.c. nie ma zastosowania do rozliczenia nakładów na rzecz użyczoną, poczynionych przez biorącego do używania za zgodą użyczającego (Uchwała SN z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 125/09).
 
Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy działanie osoby, która prowadziła cudzą sprawę nie spełnia warunków pozwalających zaklasyfikować je jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia. Jeżeli osoba ta prowadziła cudzą sprawę wbrew wiadomej jej woli osoby, której sprawę prowadziła, nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków i odpowiedzialna jest za szkodę, chyba że wola tej osoby sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia społecznego (art. 754 k.c.). Ponadto w przypadku, gdy prowadzący cudzą sprawę dokonał zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadził, bez wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać z powrotem, o ile może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy (art. 755 k.c.).
 
Z czynności swych prowadzący cudzą sprawę powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadził (art. 753 § 2 k.c.).
 
Za brak należytej staranności przy prowadzeniu cudzej sprawy negotiorum gestor odpowiada na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność jego ulega zmniejszeniu jedynie wówczas, gdy w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu ratuje jego dobro. Odpowiada on wówczas tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Ponadto w sytuacji tej może on żądać od osoby, której dobro uratował zwrotu uzasadnionych wydatków, chociażby jego działanie nie odniosło skutku (art. 757 k.c.).
 
Jakie skutki wywołuje potwierdzenie ?
 
Osoba, której sprawa była prowadzona może potwierdzić czynności dokonane przez działającego. Potwierdzenie to następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści. Może być ono dokonane także wówczas, gdy cudza sprawa nie była prowadzona w sposób prawidłowy.
 
Potwierdzenie osoby, której sprawa była prowadzona, nadaje prowadzeniu sprawy skutki zlecenia (art. 756 k.c.).
 
Należy podkreślić, iż stosunek zlecenia kształtuje się wówczas między stronami z mocą wsteczną.


Tagi: zlecenie, prawo cywilne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły