Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Obowiązki wynikające z umowy sprzedaży

09.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Obowiązki wynikające z umowy sprzedaży określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Obowiązki te należy podzielić na:
 
 1. obowiązki sprzedawcy;
 2. obowiązki kupującego.
 
Obowiązki sprzedawcy
 
Sprzedawca ma obowiązek przenieść własność rzeczy sprzedanej na kupującego i wydać mu tą rzecz (art. 535 k.c.).
 
Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy wynikającym z zawartej przez niego umowy sprzedaży jest przeniesienie własności rzeczy lub innego prawa na kupującego. W związku z tym w przypadku, gdy sama umowa nie spowoduje skutku rozporządzającego, sprzedawca ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które doprowadzą do powstania tego skutku. 
 
Sprzedawcę obciąża ponadto obowiązek wydania rzeczy sprzedanej kupującemu. Wydanie rzeczy powinno spełniać następujące warunki:
 
 1. sprzedawca obowiązany jest wydać kupującemu rzecz oznaczoną w umowie i zgodnie z treścią umowy; kupujący może jednak zastrzec sobie oznaczenie kształtu, wymiaru lub innych właściwości rzeczy dopiero po zawarciu umowy sprzedaży; jeżeli wówczas dopuszcza się zwłoki z dokonaniem tych oznaczeń sprzedawca może wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, albo dokonać sam oznaczenia i podać je do wiadomości kupującego wyznaczając mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez sprzedawcę staje się dla kupującego wiążące.
 2. wydanie rzeczy kupującemu powinno nastąpić w terminie i miejscu określonym w umowie sprzedaży; elementy te określić może, jednak kupujący po zawarciu tej umowy, jeżeli złożył odpowiednie zastrzeżenie (art. 549 k.c.); w przypadku zwłoki kupującego nastąpią takie same skutki, jak w przypadku jego zwłoki z oznaczeniem przedmiotu sprzedaży, które wskazane zostały w punkcie 1; w sytuacji, gdy strony nie określiły w umowie sprzedaży miejsca i terminu wydania rzeczy zastosowanie mają ogólne przepisy k.c. o wykonaniu zobowiązań – art. 454 i 455 k.c.; jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 k.c.);
 3. sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy (art. 546 § 1 k.c.) oraz jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, powinien załączyć instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z rzeczy (art. 546 § 2 k.c.); sprzedawca obowiązany jest również udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej;
 4. jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący (art. 547 § 1 k.c.); w przypadku, gdy rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący; natomiast koszty inne niż wyżej wskazane ponoszą obie strony po połowie;
 5. z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.); jeżeli jednak strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.
 
Obowiązki kupującego
 
Kupujący obowiązany jest odebrać rzecz sprzedaną i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 k.c.).
 
Zgodnie z art. 551 § 1 k.c. jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego. Powinien on jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do jej odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.
 
Najważniejszym obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny za rzecz kupioną sprzedawcy. Cena nie musi być wprost określona w umowie sprzedaży. Można określić ją przez wskazanie podstaw do jej ustalenia (art. 536 § 1 k.c.). Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wydana.


Tagi: umowa sprzedaży, kupujący, sprzedawca

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły