Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wymogi i granice apelacji w postępowaniu cywilnym

08.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z art. 368 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) apelacja powinna spełniać: 
 
 1. ogólne wymagania przewidziane dla pisma procesowego;
 2. wymagania szczególne swoiste dla apelacji.
 
Ogólne wymagania przewidziane dla pisma procesowego
 
Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:
 
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.
 
Wymagania szczególne swoiste dla apelacji
 
Apelacja powinna zawierać:
 
 1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części – oznaczenie wyroku powinno być dokonane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości; przez wskazanie zakresu, w którym orzeczenie jest zaskarżone następuje wyznaczenie przez skarżącego podmiotowych i przedmiotowych granic żądanej kontroli sądu; zakresem zaskarżenia sąd orzekający jest bezwzględnie związany, zgodnie bowiem z art. 363 § 3 k.p.c. jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części;
 2. zwięzłe przedstawienie zarzutów – skarżący obowiązany jest wskazać przyczyny ze względu, na które skarży dany wyrok; przyczyny te nie zostały określone w k.p.c., w związku z tym apelację oprzeć można na każdej wadzie orzeczenia, która zdaniem skarżącego uzasadnia wniosek o jego zmianę lub uchylenie; zarzuty podnoszone przez skarżącego w apelacji wiążą sąd apelacyjny; sąd ten nie może z urzędu wskazywać innych podstaw wadliwości orzeczenia; jedynie sąd apelacyjny uprawniony jest do brania pod uwagę nieważności postępowania w granicach zaskarżenia; można przykładowo wskazać następujące błędy sądu pierwszej instancji, które w przeważającej mierze są podstawą apelacji: błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego, naruszenie norm postępowania o charakterze podstawowym, sprzeczność dokonanych ustaleń faktycznych z  treścią materiału dowodowego, który został zebrany w sprawie;
 3. uzasadnienie zarzutów;
 4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później – ograniczenie to ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowania; wskazanie nowych faktów lub dowodów w apelacji nie jest równoznaczne z ich uwzględnieniem przez sąd II instancji; sąd ten dokonuje oceny, czy zachodzi potrzeba ich przeprowadzenia, a także ich wpływu na przewlekłość postępowania; w przypadku, gdy dokona negatywnych ustaleń w tym przedmiocie może pominąć nowe fakty i dowody (art. 381 k.p.c.);
 5. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia – skarżący obowiązany jest wskazać wydanie jakiej decyzji oczekuje od sądu, który będzie rozpoznawał apelację; wniosek ten nie wiąże sądu II instancji.
 
Oczywiste omyłki (niedokładności) w sformułowaniu konstrukcyjnych elementów apelacji nie prowadzą do jej odrzucenia, jeśli bez potrzeby szczegółowego badania treści apelacji, wynika z niej w sposób dostateczny zakres zaskarżenia i wnioski apelacji. Tego rodzaju omyłki mogą być sprostowane w postępowaniu apelacyjnym (Postanowienie SN z dnia 20 listopada 2007 r., II PZ 57/07).
 
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć ponadto wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy art. 19-24 i 25 § 1 k.p.c.
 
Skierowanie apelacji tylko do części kwestionowanego wyroku nie oznacza, iż wartość przedmiotu sporu ulega jakimkolwiek zmianom, a w szczególności, że ulega obniżeniu do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu zaskarżenia (Postanowienie SN z dnia 10 czerwca 2008 r., I PZ 14/08).
Granice apelacji
 
Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (art. 378 § 1 k.p.c.).
 
Należy podkreślić, iż pojęcia „granice apelacji” oraz „granice zaskarżenia” nie są tożsame. Zakres zaskarżenia stanowi jedynie jeden z elementów, które wyznaczają granice apelacji. W związku z tym granice apelacji wyznacza nie tylko zakres zaskarżenia, ale również podniesione przez skarżącego zarzuty. 
 
Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (Uchwała SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07).
 
Granice apelacji wyznaczone zostają w chwili, gdy została ona skutecznie wniesiona do sądu. Granice te nie ulegają zmianie aż do czasu rozpoznania apelacji.
 
Od powyższej reguły ustawodawca dopuścił pewne odstępstwo w postaci dopuszczalności rozpoznania przez sąd drugiej instancji w granicach zaskarżenia z urzędu sprawy także na rzecz współuczestników, którzy wyroku nie zaskarżyli, gdy będące przedmiotem zaskarżenia prawa lub obowiązki są dla nich wspólne (art. 378 § 2 k.p.c.).


Tagi: apelacja, postępowanie cywilne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły