Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Rodzaje opłat sądowych i wydatków

06.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) na koszty sądowe składają się zarówno opłaty, jak i wydatki.
 
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki (art. 2 ust. 1 KSCU).
 
Rodzaje opłat sądowych
 
Ustawodawca wyróżnił następujące rodzaje opłat sądowych:
 
 1. opłata stała;
 2. opłata stosunkowa;
 3. opłata podstawowa;
 4. opłata tymczasowa;
 5. opłata ostateczna;
 6. opłata kancelaryjna. 
 
Opłata stała
 
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Wysokość tej opłaty jest jednakowa, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych (art. 12 KSCU).
 
Opłatę stałą pobiera się w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.
 
W postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą w takiej samej wysokości jak od pozwu, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia (Uchwała SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CZP 155/06).
 
Opłata stosunkowa
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 KSCU opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Natomiast w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stosunkowa wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych (art. 13 ust. 2 KSCU).
 
Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe.
 
Zażalenie wniesione przez pełnomocnika będącego adwokatem (radcą prawnym) na postanowienie o odrzuceniu apelacji, która nie została należycie opłacona, podlega odrzuceniu, jeżeli skarżący opłacił zażalenie opłatą podstawową, zamiast opłatą stosunkową (Postanowienie SN z dnia 19 lipca 2007 r., I PZ 11/07).
 
Opłata podstawowa
 
Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej (art. 14 ust. 1 KSCU). Opłata ta wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Istotnym jest fakt, iż pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
 
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym (art. 14 ust. 5 KSCU).
 
Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę podstawową (Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2010 r., III CZP 39/10).
 
Opłata tymczasowa
 
Opłatę tymczasową uiszcza się od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia. Wysokość tej opłaty określa przewodniczący (art. 15 ust. 1 KSCU). Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10.000 złotych.
 
Wysokość opłaty tymczasowej ustala przewodniczący biorąc pod uwagę górną i dolną granicę tej opłaty, która została określona przez ustawę.
 
Opłata ostateczna
 
Opłata ostateczna jest określana przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji. Opłata ta jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5.000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy (art. 15 ust. 3 KSCU).
 
Wysokość opłaty ostatecznej jest określana przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji.
 
Jeżeli opłata ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu.
 
Opłata kancelaryjna
 
Opłata kancelaryjna pobierana jest od wniosku o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a ponadto od wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej (art. 3 ust. 3 KSCU).
 
Rodzaje wydatków
 
Wyliczenie wydatków zawarte w art. 5 ust. 1 KSCU nie jest wyczerpujące. Ma ono charakter jedynie przykładowy.
   
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 KSCU wydatki obejmują w szczególności:
 
 1. koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
 2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
 3. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
 4. wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
 5. koszty przeprowadzenia innych dowodów;
 6. koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
 7. koszty ogłoszeń;
 8. koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
 9. ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
 10. koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego.
 
Koszty mediacji nie stanowią wydatków (art. 6 KSCU).


Tagi: opłata sądowa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły