Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Spór o właściwość w postępowaniu administracyjnym

05.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Spór o właściwość w postępowaniu administracyjnym ma miejsce, gdy dwa lub większa liczba organów uważa się za właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej.
 
Może on wystąpić tylko w zakresie właściwości ustawowej. Można wyróżnić pozytywne oraz negatywne spory o właściwość. Pierwsze dotyczą sytuacji, w której co najmniej dwa organy uważają się za właściwe w danej sprawie. Negatywne spory o właściwość występują natomiast w sytuacji, gdy żaden z dwóch lub więcej organów nie uważa się za właściwy do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Spory o właściwość mogą toczyć się pomiędzy organami należącymi do takich samych lub różnych działów administracji publicznej, organami administracji samorządowej a innymi organami lub nawet pomiędzy organami administracji publicznej a sądami.
 
Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wewnętrzne spory o właściwość, czyli spory pomiędzy organami administracji publicznej należącymi do tej samej części systemu administracji publicznej rozstrzygają:
 
 1. między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 22 pkt 2-4 k.p.a. - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny;
 2. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;
 3. między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi w art. 22 pkt 2 k.p.a. – wojewoda;
 4. między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 5. między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 6. między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;
 7. między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w art. 22 pkt 1-4, 6 i 7 k.p.a. - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 8. między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister - Prezes Rady Ministrów.
 
W myśl art. 22 k.p.a. do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.
 
Inaczej uregulowane zostało rozstrzyganie tzw. zewnętrznych sporów o właściwość, czyli sporów pomiędzy organami administracji publicznej należącymi do różnych części systemu administracji publicznej. Zgodnie z art. 22 § 2 k.p.a. spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Stosownie do art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270) właściwym do rozstrzygnięcia tych sporów jest NSA.
 
W przypadku gdy organy pozostające w sporze występują do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o rozstrzygnięcie sporu, który w ocenie ministra jest sporem kompetencyjnym rozstrzyganym stosownie do art. 22 § 2 k.p.a. przez sąd administracyjny, minister może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzeniu sporu przez sąd administracyjny (art. 22 § 3 pkt 3 k.p.a.) albo pouczyć o możliwości wystąpienia z takim wnioskiem przez organy pozostające w sporze (art. 22 § 3 pkt 2 k.p.a.) (Postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2004 r., OW 59/04).
 
Zgodnie z art. 22 § 3 k.p.a. z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:
 
 1. strona;
 2. organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej pozostające w sporze;
 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 4. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny;
 5. Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
We wszczętym na wniosek sporze o właściwość NSA orzeka postanowieniem.
 
W odmienny sposób uregulowane są spory o właściwość zachodzące pomiędzy organami administracji publicznej a sądami powszechnymi. W przypadku sporów pozytywnych są one jednostronnie rozstrzygane przez sąd, ponieważ na podstawie art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wydane przez sąd powszechny orzeczenie korzysta z przymiotu prawomocności. Natomiast spory negatywne regulowane są przez art. 66 § 4 k.p.a. oraz art. 1991 k.p.c. Na podstawie tych przepisów sąd lub organ administracji publicznej uznając się za niewłaściwy w sprawie przesądza o właściwości tego drugiego.


Tagi: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły