Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

03.11.2011

W wielu sytuacjach życia codziennego powstaje spór z właścicielem nieruchomości co do faktu czy osoba zajmująca lokal mieszkalny jest najemcą lokalu.

Najczęściej do takiego sporu dochodzi w związku z brzmieniem art. 691 Kodeksu cywilnego - w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Względnie w związku z uregulowaniem jakie wprowadziła Ustawa o ochronie praw lokatorów - osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

W sytuacji gdy porozumienie się w sprawie istnienia stosunku najmu jest niemożliwe pozostaje nam wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie istnienia stosunku najmu. Podstawę prawną tego wniosku stanowi art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.  

Petitum pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu winien spełniać wymagania dotyczące pism procesowych oraz pozwów wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W pozwie o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy wskazać, czyje wstąpienie ma Sąd orzec oraz w stosunku do jakiej nieruchomości.

W imieniu własnym wnoszę o ustalenie, że istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ulicy Krasińskiego 17 w Mielcu pomiędzy powódką Katarzyną Nowak, a stroną pozwaną Gminą Mielec.

W petitum pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy również wskazać wnioski dowodowe na poparcie twierdzeń wraz z wskazaniem na jaką okoliczność dowód ma być przeprowadzony.

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Krzysztofa Kowala zam. Puchatka 1/1 Zambrów na okoliczność okresu zamieszkiwania Powoda w spornym lokalu.

Uzasadnienie pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W uzasadnieniu poza koniecznością wykazania okoliczności na których Powód opiera twierdzenie, iż wstąpił w stosunek najmu danego lokalu mieszkalnego należy również wykazać interes prawny w dochodzeniu tego stwierdzenia.

Skuteczność dochodzenia roszczenia o ustalenie nie jest uwarunkowana samym tylko wykazaniem, że po stronie powodowej istnieje potrzeba prawna rozstrzygnięcia niepewności co do określonego stanu rzeczy. Powództwo takie powinno mieć także właściwego adresata. Jest nim osoba, której sfery prawnej dotyczy zakwestionowana czynność. Wyrok ma bowiem ustalić istnienie (nieistnienie) prawa bądź stosunku prawnego w konkretnej relacji podmiotowej.

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie III AUa 1518/2005 interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości.

Sąd właściwy dla rozpoznania pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Sądem właściwym w sprawach o stwierdzenie istnienia stosunku najmu jest sąd miejsca położenia spornej nieruchomości - art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Natomiast przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy

Taką wykładnię potwierdził również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 1997 roku w sprawie II CZ 31/97 w sprawach o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego wartość przedmiotu zaskarżenia ustala się w sposób wskazany w art. 23 w zw. z art. 393 pkt 1 kpc.

Opłata sądowa od pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W sprawie powództwa o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy uiścić opłatę stosunkową w wysokości 200 zł - art. 27 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłatę sądową od pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu można uiścić w znakach sądowych lub na rachunek sądu właściwego dla rozpoznania powództwa o rozwód.Tagi: najem, pozew, wstąpienie w stosunek najmu

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły