Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

03.11.2011

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Należy przy tym pamiętać, iż w ostatnich latach przepisy o zasiedzenie ulegały zmianie i w konkretnej sytuacji możemy mieć do czynienia z innym okresem zasiedzenia.

Petitum wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o zasiedzenie musi spełniać wymagania wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego w petitum wniosku należy wskazać o co Wnioskodawca wnosi.

Stwierdzenie, że wnioskodawca Jan Kowalski nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1985 roku własność nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działki nr 345/1 o pow. 0,35 ha objętej kw. 1230 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

W petitum należy również zgłosić inne wnioski w sprawie np. przesłuchanie świadków, dowód z opinii biegłego geodety, dowód z dokumentów potwierdzających okres samoistnego posiadania i inne.

Ponadto do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Uzasadnienie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

W uzasadnieniu należy zwięźle opisać stan faktyczny, wskazać od kiedy liczony jest bieg terminu zasiedzenia, przytoczyć na te okoliczności dowody.

W sprawie o zasiedzenie Wnioskodawca jest chroniony przez szereg domniemań prawnych tj.:

 1. Domniemanie posiadania samoistnego - art. 339 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.
 2. Domniemanie ciągłości posiadania - art. 340 Kodeksu cywilnego domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.
 3. Domniemanie dobrej wiary - art. 7 Kodeksu cywilnego jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Oznaczenie stron postępowania o zasiedzenie

Zgodnie z treścią art. 510 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenie poza oznaczenie wnioskodawcy (czyli osoby wnoszącej o stwierdzenie zasiedzenia) należy również wskazać uczestników postępowania czyli wszystkie osoby zainteresowane w sprawie.

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

Posiadacz zależny nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, jest osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 510 § 1 kpc. (Sąd Najwyższy I CKN 1359/2000).

Sąd właściwy dla rozpoznania sprawy o zasiedzenie

W sprawach z zakresu stwierdzenie zasiedzenia właściwy jest sąd położenia nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgach dwu lub więcej sądów, wybór sądu właściwego należy do wnioskodawcy ( art. 43 § 2 w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ).

Właściwość sądu w sprawie z zakresu prawa rzeczowego dotyczącej ruchomości zależy od miejsca, w którym znajduje się ona w chwili składania wniosku. Późniejsza zmiana miejsca położenia rzeczy nie ma wpływu na właściwość, albowiem sąd właściwy w chwili wszczęcia postępowania nieprocesowego zachowuje swą właściwość do końca postępowania, choćby później podstawy właściwości uległy zmianie. Z tych samych przyczyn sąd prowadzący sprawę nie może jej przekazać sądowi, który był właściwy w chwili wszczynania postępowania, jeśli w toku postępowania na skutek przemieszczenia rzeczy stał się miejscowo właściwy ( art. 15 w zw. z art. 13 § 2 ).

Niezależnie od wartości nieruchomości sprawy o stwierdzenie zasiedzenia są rozpoznawane w pierwszej instancji zawsze przez sądy rejonowe - art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego.

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia reguluje art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z jego brzmieniem opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o zasiedzenie

W sprawie o zasiedzenie wartość przedmiotu sporu to wartość nieruchomości objętej wnioskiem w chwili jego składania.Tagi: zasiedzenie, wniosek, sąd, nieruchomość

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły