Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jak napisać pozew ?

02.11.2011

Pozew jest pismem procesowym rozpoczynającym postępowanie. Od profesjonalizmu i prawidłowości przygotowania pozwu nie tylko zależy szybkość rozpatrzenia sprawy ale niejednokrotnie decyduje również o wygranej w danej sprawie.

Pozew powinien zawierać takie elementy jak:  oznaczenie sądu do którego pozew jest kierowany, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę pozwu, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony, wymienienie załączników, oznaczenie miejsca zamieszkania stron, wskazanie wartości przedmiotu sporu.

Ponadto pozew może zawiera wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.

Należy jednak pamiętać, iż procedura cywilna nie jest prosta i samodzielne przygotowanie pozwu może narazić nas na zwrócenie pozwu przez sąd a w najlepszym wypadku na konieczność uzupełniania braków formalnych wniesionego pozwu. Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy przez Powodów samodzielnie przygotowujących pozew.

Pozew o zapłatę kwoty mniejszej niż 10 000 zł tylko na formularzu urzędowym

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Przepisy dotyczące postępowania uproszczonego mają zastosowanie w sprawach roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty oraz o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Konieczne wezwanie do zapłaty

W postępowaniu gospodarczym czyli w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów niniejszego działu.

Zgodnie z treścią art. 47912§2 Kodeksu postępowania cywilnego powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

Jak wskazał sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie I ACa 1108/2005 zawarty w art. 47912 § 2 kpc wymóg dołączenia do pozwu odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska strony pozwanej w tym przedmiocie oraz informacji lub odpisów pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań ma wyłącznie znaczenie proceduralne (formalne), a nie materialne. Zważywszy na fakt, że w omawianym przepisie ustawodawca nie zawarł, z wyjątkiem kryterium temporalnego, żadnych innych kryteriów prekluzji, należy przyjąć, iż przepis ten dotyczy wszystkich spóźnionych twierdzeń i dowodów, bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Jest też oczywiste, że wyłącza on także stosowanie art. 217 kpc. Sam moment powstania roszczenia o zwrotne przewłaszczenie udziałów, ani umowa o przewłaszczenie ani też natura zobowiązania w tym konkretnym przypadku nie decydują o wymagalności tego roszczenia. Należy ją ustalać w oparciu o ustawę, a jako że zobowiązanie pozwanej do zwrotnego przewłaszczenia nadwyżki udziałów na rzecz powódki było zobowiązaniem bezterminowym (z umowy nie wynikał moment jego spełnienia), przyjąć należy, iż wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia (zgodnie z art. 455 kc) wymagalność tę wyznacza.

Prekluzja dowodowa

Prekluzja dowodowa to, najprościej rzecz ujmując, ograniczenie w czasie dopuszczalności przedstawiania sądowi przez strony faktów i dowodów na ich poparcie.

W postępowaniu upominawczym prekluzja dowodowa wynika z art. 5055 Kodeksu postępowanie cywilnego, zgodnie z którym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Natomiast w postępowaniu gospodarczym zastosowanie znajdzie art. 47912 Kodeksu postępowania cywilnego w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Jak wskazał sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie II CSK 667/2007 z art. 47912 kpc nie wynika obowiązek przewidywania przez powoda jakie możliwe zarzuty podniesie pozwany, lecz obowiązek odniesienia się do znanych mu w chwili wnoszenia pozwu twierdzeń i dowodów, ale tylko tych które wskazują, że jego powództwo jest zasadne. Takie rozumienie powołanego przepisu służy realizacji funkcji dla jakiej został on ustanowiony, czyli koncentracji materiału dowodowego na początku procesu i przez to jego przyspieszeniu.Tagi: pozew, sąd, kodeks postępowania cywilnego

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 12.12.2013 Jacek napisał(a):

  Niby nie jest to trudne ale zrobisz mały błąd i wszystko od nowa. Żeby nie zrobić błędu najlepiej zapytać kogoś kto się na tym zna. Przecież to nie są jakieś wielkie koszty.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły