Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zabezpieczenie dowodu

01.11.2011

Niejednokrotnie sytuacja zmusza nas do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie materiału dowodowego - do takiej sytuacji może dojść zarówno w sprawach cywilnych, karnych czy też administracyjnych. Typową sytuacją jest np. spór z wykonawcą robót budowlanych gdzie z jednej strony negocjacje w sprawie uznania reklamacji przedłużają się z drugiej strony konieczne jest zabezpieczenie dowodu co do nieprawidłowości wykonanych prac.

Zabezpieczenie dowodu w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z art. 310 Kodeksu postępowania cywilnego przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Instytucja zabezpieczenia dowodów, o jakiej mowa w art. 310 nast. kpc, nie może służyć temu, aby przyszły powód miał tą drogą upewnić się co do szans mającego się wytoczyć procesu. W szczególności nie można żądać w trybie art. 310 kpc przeprowadzenia ekspertyzy sądowo-lekarskiej celem ustalenia, czy dokonane zabiegi lekarskie były prawidłowe i czy mogłyby one uzasadnić roszczenie odszkodowawcze. (Postanowienie Sądu Najwyższego II CZ 4/69)

Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony.

Wniosek o zabezpieczenie dowodu powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane;
 2. wskazanie faktów oraz dowodów;
 3. przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.

Zabezpieczenie dowodu może być dopuszczone bez wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki albo gdy przeciwnik nie może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane.

Sąd w postępowaniu o zabezpieczenie dowodu wzywa zainteresowanych na termin wyznaczony do przeprowadzenia dowodu; jednakże w wypadkach nie cierpiących zwłoki przeprowadzenie dowodu może być rozpoczęte nawet przed doręczeniem wezwania przeciwnikowi.

Ponadto należy wskazać, iż odrębne unormowania w zakresie zabezpieczenie dowodów zawiera Ustawa prawo autorskie. Zgodnie z treścią art. 80 Ustawy prawo autorskie sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny m.in. o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń.

Przepisy prawa autorskiego dotyczące zabezpieczenia dowodu stanowią lex specialis w stosunku do norm kodeksowych. Skuteczne ubieganie się przez mającego w tym interes prawny zabezpieczenia dowodu w sprawie o ochronę praw autorskich, nie jest uzależnione od wykazania obawy odnośnie trudności lub niemożności przeprowadzenia dowodu. Nie oznacza to jednak, by powód (wnioskodawca) zwolniony był w ogóle od wykazania istnienia przesłanek domagania się zabezpieczenia dowodu, innymi słowy - przyczyn uzasadniających potrzebę zabezpieczenia dowodu. (Sąd Apelacyjny I ACz 229/96).

Od wniosku o zabezpieczenie dowodu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł - art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zabezpieczenie dowodu w postępowaniu karnym

Podobnie jak procedura cywilna również kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość zabezpieczenie dowodu. Zgodnie z treścią art. 488 Kodeksu postępowania karnego Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi.

W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.

W wypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.

Oczywiście strona pokrzywdzona w zakresie zabezpieczenie dowodów można składać stosowne wnioski w trakcie postępowania.

W postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu (art. 488 § 1 kpk). Funkcjonariusz Policji przyjmujący taką skargę powinien ograniczyć swoje działanie do trybu przewidzianego wyżej wskazaną normą lub w przypadku odmowy złożenia skargi fakt ten udokumentować. Podejmowanie się w takiej sytuacji mediacji pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym jest przekroczeniem uprawnień funkcjonariusza. (Uchwała Sądu Najwyższego II SA/Ol 757/2007). Tagi: kodeks postępowania cywilnego, dowód, kodeks postępowania karnego

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły