Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

30.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) przewiduje sytuacje, w których pracownicy chronieni są w sposób szczególny przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę.

Szczególna ochrona nie obowiązuje w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z powodu likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości pracodawcy.

Można wymienić następujące sytuacje, w których prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę ulega ograniczeniu, a nawet wyłączeniu:

1. niedopuszczalne jest wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie (art. 41 k.p.); pod pojęciem urlopu należy rozumieć nie tylko urlop wypoczynkowy, lecz również urlop okolicznościowy, a nawet urlop bezpłatny;

Przepis art. 41 k.p. nie chroni nauczyciela przed przeniesieniem w stan nieczynny (Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2001 r., I PKN 752/00).

2. zakazane jest wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę pracownikowi w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, chyba że upłynął już okres uprawniający do rozwiązanie tej umowy bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.);

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 k.p. (Uchwała SN z dnia 11 marca 1993 r., I PZP 68/92).

3. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 k.p.); zakaz ten jednak nie obowiązuje w przypadku, gdy pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

Określony w art. 39 k.p. zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego ustawowo niższego wieku emerytalnego (Wyrok SN z dnia 9 marca 2009 r., I PK 180/08).

4. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 k.p.); zakaz ten nie ma jednak zastosowania do pracownicy w okresie próbnym, który nie przekracza jednego miesiąca;

W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy (art. 177 § 1 k.p.) (Uchwała SN z dnia 18 marca 2008 r., II PZP 2/08).

5. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 k.p.);

Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p. (Uchwała SN z dnia 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05).

6. młodociany w okresie przygotowania zawodowego jest chroniony w sposób szczególny poprzez ograniczenie podstaw wypowiedzenia; rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe (art. 196 k.p.);

7. w okresie odbywania czynnej służby wojskowej przez pracownika pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę; zakaz ten nie obejmuje jednak przypadków, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia; ponadto zakaz ten nie dotyczy umów zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

8. rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownicą, której mąż odbywa zasadniczą służbę wojskową jest dopuszczalne tylko z winy tej pracownicy;

9. pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z inwalidą wojennym lub gdy inwalidztwo związane jest ze służbą wojskową tylko z ważnych powodów; konieczne jest ponadto uzyskanie zgody starosty wyrażonej na piśmie.Tagi: wypowiedzenie, umowa o pracę, kodeks pracy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły