Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy

28.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy przedstawia się odmiennie w stosunku do pracodawcy, jak i pracownika.

Zdolność pracodawcy

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście wspomnianych czynności.

Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, w których stroną jest jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika została uregulowana przez ustawodawcę częściowo odmiennie niż w art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi, iż osoba prawna działa przez swoje organy. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników jest osobą prawną oraz organ zarządzający jest tożsamy z jej organem to w sprawach z zakresu prawa pracy jednostka ta będzie działała tak samo jak w obrocie cywilnoprawnym – przez swój organ.

W rozumieniu art. 31 § 1 k.p. za osobę zarządzającą jednostką organizacyjną nie może być uznany członek organu zarządzającego (Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., II PK 247/06).

Natomiast w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna nie ma osobowości prawnej, albo jest osobą prawną, ale ma odrębny organ zarządzający to czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za nią organ zarządzający lub wyznaczona do tego osoba.

Zdolność do czynności i działań prawnych  w sprawach z zakresu prawa pracy mają wszystkie jednostki organizacyjne, które są pracodawcami.

Istotnym jest fakt, iż na podstawie art. 31 kodeksu pracy omawiane czynności może dokonywać jakakolwiek wyznaczona do tego osoba.

Jeżeli pracodawcą jest osoba prawna, która ma wieloosobowy organ to czynności z zakresu prawa pracy mogą być dokonywane przez ten organ kolektywnie lub jednoosobowo. W przypadku, gdy ogłoszono upadłość pracodawcy umocowany z mocy prawa upadłościowego do dokonywania omawianych czynności jest syndyk masy upadłości.

Syndyk masy upadłości jest z mocy art. 31 k.p. organem uprawnionym do dokonywania czynności w sprawach pracowniczych, mimo działania organów upadłego pracodawcy (Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2002 r., I PKN 171/01).

Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników – pracodawcy - mają także zdolność w zakresie stosunków procesowych prawa pracy.

Zdolność pracowników

W kodeksie pracy zdolność do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy została uregulowana częściowo odmiennie od niż w kodeksie cywilnym.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku.

Jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych jest małoletni, który ukończył lat trzynaście, a także osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Istotnym jest fakt, iż dla ważności nawiązania stosunku pracy przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych nie jest potrzebne potwierdzenie umowy o pracę przez przedstawiciela tej osoby.

Kodeks pracy wprowadza również zakaz zatrudniania osób, które nie ukończyły szesnastu lat (art. 190 § 2). Podkreślić należy, iż mimo naruszenia tego zakazu nie zachodzi skutek w postaci bezwzględnej nieważności umowy o pracę. Jednak umowa taka nie może być kontynuowana. Ponadto pracodawca jest obowiązany zapłacić młodocianemu odszkodowanie i to niezależnie od poniesienia odpowiedzialności karnoadministracyjnej z art. 281 pkt 5 k.p. za naruszenie przepisów o zatrudnianiu młodocianych.

Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, iż osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody jej przedstawiciela ustawowego nie tylko nawiązać stosunek pracy, ale także dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Oznacza to, iż ważne będą np. czynności zmierzające do rozwiązania stosunku pracy (np. wypowiedzenie umowy o pracę).

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, a także osoby, które nie ukończyły lat trzynastu nie mają zdolności do czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy. Tagi: kodeks pracy, prawo pracy, pracownik, pracodawca

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły