Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przesłanki przysposobienia

26.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) można dokonać następującego podziału przesłanek przysposobienia:

 1. przesłanki po stronie przysposabiającego;
 2. przesłanki po stronie przysposobionego;
 3. inne przesłanki.

Przesłanki po stronie przysposabiającego

Do przesłanek przysposobienia, które muszą występować po stronie przysposabiającego zalicza się:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1141 k.r. i o.) – jest to przesłanka konieczna; wymóg ten wynika z faktu, iż w przypadku braku lub ograniczenia tej zdolności nie można sprawować władzy rodzicielskiej nad przysposobionym dzieckiem;
 2. wola przysposobienia dziecka (art. 117 § 1 k.r. i o.) – do orzeczenia przez sąd przysposobienia niezbędne jest żądanie przysposabiającego; w przypadku, gdy przysposabiający pozostaje w związku małżeńskim do przysposobienia potrzebna jest zgoda jego małżonka, chyba że nie ma on zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody (art. 116 k.r. i o.);
 3. odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposobionym (art. 1141 § 2 k.r. i o.) – „odpowiednia” różnica wieku nie została ściśle określona; przyjmuje się zwykle, że powinno to być co najmniej 18 lat, jednak dopuszcza się również wyjątki od tej zasady;
 4. kwalifikacje podmiotowe przysposabiającego (art. 1141 § 1 k.r. i o.) – powinien posiadać kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będzie należycie wywiązywał się z obowiązków przysposabiającego.

Przesłanki przysposobienia po stronie przysposabiającego to: pełna zdolność do czynności prawnych, wola przysposobienia, odpowiednia różnica wieku, kwalifikacje podmiotowe.

Przesłanki po stronie przysposabianego

Do przesłanek przysposobienia, które muszą występować po stronie przysposabianego zalicza się:

 1. małoletniość (art. 114 § 1 k.r. i o.) - przysposobić można tylko osobę małoletnią; wymaganie małoletniości powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie; każde małoletnie dziecko może być przysposobione niezależnie od takich okoliczności, jak np. posiadanie obojga rodziców;
 2. życie (art. 117 § 2 k.r. i o.) - orzeczenie o przysposobieniu nie może być wydane po śmierci przysposabiającego lub osoby, która miała być przysposobiona; w przypadku, gdy dziecko umrze w trakcie postępowania sąd umarza je ze względu na to, iż stało się bezprzedmiotowe;
 3. zgoda małoletniego na przysposobienie (art. 118 § 1 k.r. i o.) – jeżeli przysposabiany ukończył lat trzynaście do przysposobienia potrzebna jest jego zgoda; jeżeli jednak przysposabiany nie ukończył lat trzynastu sąd opiekuńczy powinien go wysłuchać, w przypadku, gdy może on pojąć znaczenie przysposobienia; sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego; należy podkreślić, iż zgody tej za dziecko nie może wyrazić jego przedstawiciel ustawowy;

Przesłanki przysposobienia po stronie przysposabianego: małoletniość, życie, zgoda na przysposobienie.

Inne przesłanki przysposobienia

Do innych przesłanek przysposobienia należy zaliczyć te, które nie są zależne od stron stosunku przysposobienia. Należą do nich:

 1. zgoda rodziców przysposabianego (art. 119 § 1 k.r. i o.) – zgoda ta nie jest jednak konieczna w przypadku, gdy rodzice przysposabianego zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody; ponadto sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka;

Postępowanie zakończone orzeczeniem przysposobienia osoby małoletniej, której opiekun nie został wezwany na rozprawę i nie wziął w niej udziału, jest dotknięte nieważnością także wtedy, gdy w świetle ustalonych przez sąd opiekuńczy okoliczności szczególnych zachodziły przesłanki uzasadniające - w myśl art. 119 k.r. i o. - orzeczenie przysposobienia mimo braku zgody opiekuna (Postanowienie SN z dnia 12.02.1976 r., IV CR 97/76).

jeżeli ma być orzeczone przysposobienie niepełne lub pełne to zgoda rodziców musi dotyczyć konkretnego postępowania oraz ściśle określonej osoby, która ma być przysposabiającym; natomiast jeżeli ma być orzeczone przysposobienie pełne, nieodwołalne rodzice wyrażają tzw. zgodę blankietową (nie wskazują w niej osoby, która ma być przysposabiającym, jest to zgoda na przysposobienie dziecka, które ma być dokonane w przyszłości);

 1. adopcja zagraniczna (art. 1142 § 1 k.r. i o.) – przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne; warunek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego.

Przesłanki przysposobienia niezależne od stron tego stosunku: zgoda rodziców przysposabianego, adopcja zagraniczna.Tagi: przysposobienie, kodeks rodzinny, adopcja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły