Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej

24.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) sąd może dokonać następujących zmian w zakresie władzy rodzicielskiej:

 1. zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 2. ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 3. pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej w przypadku przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (art. 110 § 1 k.r. i o.).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej następuje zazwyczaj, gdy przeszkoda w jej wykonywaniu nie jest zawiniona przez rodziców, np. długi pobyt w szpitalu.

Omawiana zmiana w zakresie władzy rodzicielskiej nie powoduje jej ustania. Skutkiem jej jest jedynie wstrzymanie prawa do jej wykonywania. Natomiast w przypadku, gdy odpadnie przyczyna zawieszenia, zostanie ono uchylone (art. 110 § 2 k.r. i o.).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera określenia „ograniczenie władzy rodzicielskiej”. Jednak za takie uważa się konsekwencje przyznanych sądowi uprawnień do ingerencji w zakres tej władzy.

Na podstawie art. 109 k.r. i o. w razie zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może w szczególności:

 1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
 2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
 5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 6. powierzyć zarząd majątkiem dziecka ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Przepis art. 109 k.r. i o.  nie uzależnia wydawania potrzebnych zarządzeń od przyczyn nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez względu na to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są zawinione przez rodziców (Postanowienie SN z dnia 7.06.1967 r., III CR 84/67).

Ponadto sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców w sytuacji, gdy wykonywanie przez oboje rodziców tej władzy jest utrudnione. Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu to sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 107 § 2 k.r. i o.). Takie same rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej może zapaść w wyroku orzekającym rozwód (art. 58 § 1a k.r. i o.).

Sprawa o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, zmierzająca do powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenia władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 509 pkt 1 k.p.c. (Uchwała SN z dnia 5.02.2004 r., III CZP 113/03).

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej, w przypadku, gdy nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (art. 111 § 1 k.r. i o.).

Za trwałe przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej uznaje się sytuacje, w których rodzice nie mogą jej wykonywać niezależnie od swojej winy, np. wyjazd na stałe za granicę. Natomiast nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej to nadużywanie tej władzy skutkujące szkodą dziecka, a także rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

W okresie obowiązywania kary dodatkowej pozbawienia praw rodzicielskich bezprzedmiotowe jest pozbawianie skazanych władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy (Uchwała SN z dnia 12.04.1995 r., III CZP 36/95).

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić (art. 111 § 2 k.r. i o.).Tagi: władza rodzicielska, kodeks rodzinny, prawo rodzinne, dzieci

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły