Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sądowe ustalenie ojcostwa

24.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) sądowe ustalenie ojcostwa następuje w stosunku do dziecka pozamałżeńskiego, które nie zostało uznane przez ojca. Ma ono miejsce wówczas, gdy istnieje spór co do osoby ojca dziecka. sąd może także ustalić pochodzenie dziecka, które zostało przysposobione, za wyjątkiem jednak przysposobienia całkowitego, nieodwołalnego.

Orzeczenie pełnego przysposobienia dziecka nie stoi na przeszkodzie ustaleniu ojcostwa. Nie dotyczy to przewidzianego w art. 1241 k.r. i o. wypadku, gdy rodzice wyrazili zgodę na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego (Uchwała SN z dnia 20.03.1976 r., III CZP 77/75).

Z żądaniem ustalenia ojcostwa przez sąd mogą wystąpić:

 1. domniemany ojciec dziecka;
 2. matka dziecka;
 3. dziecko;
 4. prokurator.

W przypadku, gdy domniemany ojciec ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych z powództwem tym może wystąpić jego przedstawiciel ustawowy. Natomiast, jeżeli jest on całkowicie ubezwłasnowolniony powództwo to może wytoczyć jego opiekun za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Powyższe uwagi dotyczą także sytuacji, w której to matka dziecka zamierza wystąpić z omawianym powództwem. dziecko może samodzielnie wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa dopiero po osiągnięciu pełnoletniości, natomiast wcześniej z powództwem tym może wystąpić w jego imieniu jego przedstawiciel ustawowy. Jeżeli chodzi natomiast o legitymację czynną prokuratora to nie jest ona uzależniona od uzyskania zgody matki dziecka lub samego dziecka po osiągnięciu przez niego pełnoletniości.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Natomiast domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku. W przypadku jednak śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni (art. 84 k.r. i o.).

Matka oraz domniemany ojciec dziecka mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów rejonowych, które rozpoznają je w postępowaniu odrębnym.

Podstawą ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego jest ustanowione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym domniemanie prawne.

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka (art. 85 k.r. i o.).

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne (zarzut plurium concumbentium).

Okres przypadający między trzechsetnym a sto osiemdziesiątym pierwszym dniem przed urodzeniem się dziecka nazywany jest okresem koncepcyjnym (conceptio – poczęcie).  Jeżeli zostanie wykazane, że w tym okresie matka utrzymywała stosunki płciowe z określonym mężczyzną to przyjmuje się, że mężczyzna ten jest ojcem dziecka – wniosek domniemania. Domniemanie to ma charakter wzruszalny, tzn. można je obalić.

Wykazanie istnienia przesłanki domniemania obciąża powoda.

Dowód z badania dna pozwala nie tylko wykluczyć ojcostwo, ale może być także pozytywnym dowodem okoliczności stwarzających domniemanie ojcostwa z art. 85 § 1 k.r. i o. (Wyrok SN z dnia 10.11.1999 r., I CKN 885/99).

Podniesienie zarzutu plurium concumbentium nie powoduje automatycznego obalenia wniosku domniemania. Skutek taki następuje dopiero wówczas, gdy zostanie wykazane, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Wykazanie tego faktu spoczywa na pozwanym. Tagi: ojcostwo, dziecko, dna, sąd

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły