Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przyrzeczenie publiczne

24.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustanawia instytucję przyrzeczenia publicznego. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. O publicznym ogłoszeniu można mówić wtedy, gdy oświadczenie przyrzekającego złożone zostaje w taki sposób, że może dotrzeć do nieokreślonej liczby nieoznaczonych osób.

Ogłoszenie w prasie o przyznaniu nagrody za znalezienie zaginionego psa.

Przez dokonanie takiego publicznego ogłoszenia, które stanowi jednostronną czynność prawną polegającą na złożeniu oświadczenia woli, po stronie przyrzekającego powstaje zobowiązanie. Jeżeli jego adresat wykona określoną w przyrzeczeniu publicznym czynność to dochodzi do powstania stosunku zobowiązaniowego (wykonawca czynności nie musi składać oświadczenia woli).

Katarzyna Sienkiewicz znalazła wskazanego w przykładzie pierwszym psa.

Po wykonaniu określonej w przyrzeczeniu publicznym czynności przyrzekający staje się dłużnikiem, a wykonawca czynności – wierzycielem. Publiczne ogłoszenie może co do zasady być odwołane. W myśl art. 919 § 2 k.c., jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.

Przyrzecznie publiczne może być odwołane.

Pewne problemy mogą pojawić się, jeżeli oznaczoną w przyrzeczeniu publicznym czynność wykonało kilka osób. W przypadku, gdy czynność tą wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba, że została przyrzeczona tylko jedna nagroda (art. 920 k.c.). Natomiast, jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób - ta, która pierwsza czynność wykonała. Sytuacja prezentuje się odmiennie w razie, gdy czynność wykonało kilka osób wspólnie. W takim przypadku nagroda przysługuje wszystkim współwykonawcom, a w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę (art. 920 § 3 k.c.). Przyrzekający w samym przyrzeczeniu publicznym może ustanowić własne zasady rozdzielania nagrody w przypadku wielości wykonawców lub współwykonawców.

Przyrzekający może ustanowić zasady rozdzielania nagrody w przypadku wielości wykonawców lub współwykonawców.

W nieco odmienny sposób zostało określone przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub najlepszą czynność.

Namalowanie najpiękniejszego obrazu, napisanie najlepszego wiersza, skomponowanie najlepszego utworu.

W tym przypadku samo przyrzeczenie jest ważne tylko wtedy, gdy został oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę (art. 921 § 1 k.c.). W związku z art. 919 § 2 k.c. ważne publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest nieodwołalne. Odmiennie od „zwykłego” przyrzeczenia publicznego prezentuje się także samo powstanie prawa do nagrody. W omawianym przypadku nie wystarczy tylko dokonać czynności. Wynika to z faktu, że ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba, że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono (art. 921 § 2 k.c.).

W przypadku publicznego przyrzeczenia nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych. Warto zaznaczyć, iż nabywa on także majątkowe prawa autorskie lub wynalazcze. Prawa osobiste twórcy są natomiast niezbywalne i dlatego nie przechodzą w tym przypadku na przyrzekającego.

Twórca nie traci prawa autorskiego przez fakt, że dokonał dzieła w ramach konkursu zorganizowanego przez radę zakładową jego zakładu pracy, która przez ogłoszenie publiczne przyrzekła nagrodę za wykonanie tego dzieła i nagrodę tą wypłaciła. Jeżeli przyrzekający nie zastrzegł w przyrzeczeniu, że własność nagrodzonego dzieła przechodzi na niego, nagrodzony zachowuje własność tego dzieła i otrzymuje nagrodę (Wyrok SN z dnia 1 czerwca 1978 r., IV PR 114/78).Tagi: przyrzeczenie publiczne, prawo cywilne, kodeks cywilny

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły