Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Obowiązki wolontariusza

24.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Obowiązki korzystającego

Artykuł 45 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wymienia expressis verbis obowiązki podmiotu korzystającego ze świadczeń wolontarystycznych (zwanego „korzystającym”) wobec wolontariusza. Pierwszym z nich jest obowiązek informowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Dla wykonania tego obowiązku wystarczające jest przekazanie ustnej informacji.

Nie ma obowiązku organizowania dla wolontariuszy szkolenia BHP.

Drugim z zobowiązań obciążających korzystającego jest konieczność zapewnienia wolontariuszowi, na zasadach dotyczących pracowników, które zostały określone w art. 207 i n. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym także odpowiednich środków ochrony indywidualnej uzależnionych od zagrożeń i rodzaju wykonywanych świadczeń.

Ostatnim z ustawowych obowiązków korzystającego względem wolontariusza jest konieczność pokrywania na zasadach dotyczących pracowników kosztów odbytych przez niego podróży służbowych i diet. Zasady te określa art. 775 kodeksu pracy, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Wolontariusz może w formie pisemnej zwolnić korzystającego w całości lub części z obowiązku pokrywania kosztów odbytych przez niego podróży służbowych i diet.

Forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności (forma ad solemnitatem), co oznacza, iż jej niezachowanie powoduje nieważność udzielonego zwolnienia (art. 73 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ponadto ustawodawca pozostawił korzystającemu swobodę w zakresie decydowania w przedmiocie pokrywania także innych niż wymienione niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza związanych z wykonywanymi świadczeniami, a także kosztów szkoleń wolontariusza określonych w zawartym z nim porozumieniu.

W art. 47 przedmiotowej ustawy expressis verbis nałożono na korzystającego jeszcze jeden obowiązek w postaci poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a także zapewnienia dostępności tych informacji. Obowiązek ten może być zrealizowany w dowolny sposób. Uzależnione jest to wyłącznie od decyzji korzystającego.

Obowiązki wolontariusza wobec korzystającego

Jeżeli chodzi natomiast o powinności obciążające wolontariusza to należy przede wszystkim podkreślić, iż zobowiązany jest on do dbania o powierzony mu majątek, a także  do sumiennego wykonywania powierzonych zadań. Ponosi on odpowiedzialność za szkody, które powstały na skutek jego działania,  a także za właściwe wykonanie porozumienia zawartego z korzystającym.

Wolontariusz zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, pod warunkiem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (art. 471 k.c.).Tagi: wolontariat

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły