Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Świadczenie wolontarystyczne a świadczenie pracy

23.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Charakter świadczenia wolontarystycznego określony jest przez przepisy ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Artykuł 44 tej ustawy stanowi, iż zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń przez wolontariusza określony jest w porozumieniu zawieranym przez niego z korzystającym. Ustawodawca expressis verbis zaznaczył, iż w porozumieniu tym powinna być określona także możliwość jego rozwiązania.

Stosunek prawny, który łączy korzystającego z wolontariuszem nie stanowi stosunku pracy, lecz jest to stosunek cywilnoprawny.

Wynika to z faktu, iż wolontariusz nie jest pracownikiem, a wykonywane przez niego świadczenia nie są swoistymi świadczeniami pracy, a jedynie odpowiadają świadczeniom pracy. W związku z tym do spraw nieuregulowanych zarówno w porozumieniu wolontariackim, jak i w omawianej ustawie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a nie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Kolejną istotną różnicę między wolontariuszem a pracownikiem stanowi niepobieranie przez wolontariusza wynagrodzenia za spełnione świadczenia. Ponadto okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie ma wpływu na uzyskanie uprawnień pracowniczych takich, jak np. urlop wypoczynkowy.

 „Bezwzględnie nieważna jest zawarta dla pozoru umowa o wykonywanie pracy w ramach wolontariatu, jeśli zamiarem zatrudnionego nie jest rzeczywiste świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji pożytku publicznego (art. 83 § 1 zdanie pierwsze k.c.). Ukryta pod nią umowa przewidująca odpłatność za wykonywaną pracę w formie "zapomogi" i zakładająca wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania pracowniczego jest umową o pracę (art. 22 § 11 k.p.)” (wyrok SN z 2.12.2009 r., I PK 123/09).

Jeżeli chodzi natomiast o formę porozumienia wolontariusza z korzystającym to uzależniona jest ona od okresu wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

Jeżeli okres ten nie przekracza 30 dni dozwolona jest forma ustna, pod warunkiem, że wolontariusz nie zażąda pisemnego potwierdzenia zawartego porozumienia. Natomiast w przypadku, gdy świadczenia wolontariusza na rzecz korzystającego trwają dłużej niż 30 dni ustawodawca wprowadził obowiązek pisemnego sporządzenia porozumienia.

W doktrynie przyjmuje się, że okres 30 dni to 30 dni kalendarzowych, które liczy się od dnia dokonania pierwszej czynności przez wolontariusza. Zastrzeżona forma pisemna porozumienia stanowi formę dla celów dowodowych (forma ad probationem). Oznacza to, że jej niezachowanie nie pociąga za sobą nieważności porozumienia zawartego między korzystającym a wolontariuszem, a jedynie wywołuje negatywne skutki procesowe określone w art. 74 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Niezachowanie formy pisemnej porozumienia wolontarystycznego nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej.

Wskazanym jest ponadto, aby korzystający prowadził ewidencję czasu pracy wolontariusza. Natomiast na korzystającym nie spoczywa obowiązek powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozpoczęciu współpracy z wolontariuszem, a tym bardziej przesłania do tej instytucji zawartego porozumienia wolontarystycznego.

Warto dodać także, iż wolontariusz może żądać wydania przez korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu przez niego świadczeń. W razie zgłoszenia takiego żądania na korzystającym spoczywa obowiązek wydania w/w zaświadczenia. Natomiast sporządzenie przez korzystającego pisemnej opinii o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza jest jedynie fakultatywne. Tagi: wolontariat, prawo pracy, kodeks pracy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły