Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ślub konkordatowy

21.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Zgodnie z art. 1 § 2 k.r. i o. małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik USC następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Do zawarcia małżeństwa świeckiego razem z małżeństwem wyznaniowym wymagane jest spełnienie następujących przesłanek:

1. wyrażenie przez nupturientów woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu;

2. sporządzenie przez kierownika USC aktu małżeństwa.

Małżeństwo może być zawarte przed duchownym jedynie wówczas, gdy ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem lub innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła lub innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Zaświadczenie kierownika USC traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania (art. 41 § 1 k.r. i o.).

Wydając wskazane zaświadczenie kierownik USC informuje ponadto strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego.

Kierownik USC, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa odmówi wydania omawianego zaświadczenia, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń wyrażających wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zostało sporządzone przez kierownika USC.

Niezwłocznie po złożeniu tych oświadczeń duchowny jest obowiązany sporządzić zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to musza podpisać duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.

Duchowny jest obowiązany w ciągu pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa przekazać do USC sporządzone przez siebie zaświadczenie, a także zaświadczenie sporządzone przed kierownikiem USC (art. 8 § 3 k.r. i o.).

Jeżeli zachowanie wskazanego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy.

W razie niebezpieczeństwa grożącego życiu jednej ze stron zamierzających zawrzeć małżeństwo, oświadczenia wyrażające wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego podlegającego prawu polskiemu mogą być złożone przed duchownym bez przedstawiania zaświadczenia sporządzonego przez kierownika USC, które stwierdza brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają jednak przed duchownym zapewnienie, ze nie wiedza o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 9 § 2 k.r. i o.).

Małżeństwo podlegające prawu polskiemu może być zawarte przed duchownym z udziałem pełnomocnika.

Na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika musi zezwolić sąd. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie z ważnych powodów. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, powinno także wymieniać osobę, z która ma być zawarte małżeństwoTagi: konkordat, ślub, małżeństwo, kodeks rodzinny

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły