Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Oddalenie powództwa a odrzucenie pozwu

21.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Pomimo tego, iż dla laika oddalenie powództwa i odrzucenie pozwu może wydawać się tą samą sytuacją procesową, to w procedurze cywilnej są to dwa różne pojęcia. Najkrócej różnicę można przedstawić w ten sposób, iż sąd oddala powództwo po merytorycznym zbadaniu sprawy a odrzuca pozew z powodów formalnych. Warto jednak przyjrzeć się obu sytuacjom bliżej.

Jak już wcześniej podano sąd oddala powództwo (względnie apelację) po jego merytorycznym rozpoznaniu. Jeżeli w toku sprawy nabierze on przekonania, iż powództwo jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie orzeknie o jego oddaleniu. Należy, więc zaznaczyć, iż oddalenie pozwu następuje z przyczyn materialnoprawnych.

Inaczej jest w przypadku odrzucenia pozwu. Tutaj sąd opiera się wyłącznie na przesłankach formalnych (procesowych), które decydują o możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania. W tym przypadku sąd nie wnika w treść pisma procesowego.

Przesłanki skutkujące odrzuceniem pozwu dotyczą także wniosku w postępowaniu nieprocesowym, ponieważ zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przesłanki ze względu, na które sąd odrzuca pozew uregulowane zostały w art. 199 § 1 k.p.c. i są one następujące:

Po pierwsze gdy: droga sądowa jest niedopuszczalna;

Sąd - odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej - nie może poprzestać na stwierdzeniu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c., lecz zobowiązany jest w uzasadnieniu postanowienia wskazać sąd, dla którego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo zastrzeżone - art. 45 ust. 1 i art. 177 Konstytucji (Postanowienie SN z dnia 21 maja 2002 r., III CK 53/02) .

Po drugie gdy: o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku (lis pendent) albo została już prawomocnie osądzona (res iudicata);

Postanowienie o odrzuceniu pozwu nie stanowi przesłanki ponownego odrzucenia pozwu w sprawie o to samo roszczenie. Podstawą odrzucenia może być natomiast prawomocne osądzenie sprawy, które było już brane pod uwagę przy pierwszym odrzuceniu pozwu (Postanowienie SN z dnia 26 luty 2001 r., I PKN 20/21).

Po trzecie gdy: jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

Natomiast sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe (art. 1991 k.p.c.). Art. 199 § 2 k.p.c. zastrzega również, iż z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.

Dodatkowa przesłanka odrzucenia pozwu uregulowana została w art. 1099 k.p.c. Zgodnie z jego treścią w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew albo wniosek, z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 5 k.p.c..

Skutkiem odrzucenia pozwu co do zasady jest to, iż nie wywołuje on żadnych skutków prawnych. W związku z tym nie dochodzi przykładowo do przerwania biegu terminu przedawnienia. Jeżeli chodzi o opłatę od pozwu, to zostanie ona zwrócona tylko wtedy, gdy odrzucenie pozwu miało miejsce przed doręczeniem jego odpisu stronie przeciwnej. W przypadku odrzucenia pozwu można wnieść go ponownie, jeżeli przestaną istnieć przesłanki skutkujące jego odrzuceniem.

Co do skutków oddalenia powództwa to najważniejszym z nich jest to, iż między stronami orzeczenie takie korzysta z powagi rzeczy osądzonej. W sytuacji tej brak jest możliwości skutecznego wniesienia pozwu o to samo roszczenie między tymi stronami, ponieważ skutkowałoby to jego odrzuceniem na podstawie art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c.Tagi: pozew, odrzucenie, oddalenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 18.12.2012 Dorota napisał(a):

  Wczoraj odbyła się sprawa mojej córki o ustalenie stopnia niepełnosprawności,i sąd oddalił,czy apelacja coś pomoże.

 • 18.12.2012 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):

  W pierwszej kolejności powinna Pani wystąpić o wyrok wraz z uzasadnieniem. Dopiero na podstawie uzasadnienia wyroku można dokonać analizy możliwości wniesienia skutecznej apelacji w sprawie.

 • 19.12.2012 Dorota napisał(a):

  Sędzia powiedział że dostane decyzje pocztą,czy to uzasadnienie wyroku to jest decyzja, czy coś innego.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły