Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

20.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Na podstawie ustawy z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zawarcie małżeństwa może nastąpić albo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, albo przed duchownym jednocześnie z zwarciem małżeństwa wyznaniowego, po spełnieniu dodatkowych przesłanek.

Małżeństwo przed kierownikiem usc zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem usc oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński (art. 1 § 1 k.r. i o.). Z przepisu tego wynikają następujące przesłanki zawarcia małżeństwa:

 1. odmienność płci nupturientów;
 2. złożenie zgodnych oświadczeń (zgodność oświadczeń zapewniona jest przez sposób ich składania – powtarzanie jego treści przez każdego z nupturientów za kierownikiem USC; oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński nie mogą zawierać żadnych zastrzeżeń co do terminu lub warunku);
 3. jednoczesna obecność przy składaniu oświadczeń (k.r. i o. dopuszcza jednak zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, ale wyjątek ten ogranicza jedynie do ważnych powodów; o tym, czy istnieją te powody rozstrzyga sąd; z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika może wystąpić tylko osoba, która chce udzielić takiego pełnomocnictwa; pełnomocnictwo to powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, ponadto powinno ono wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte);
 4. złożenie tych oświadczeń przed kierownikiem usc (kierownik usc odbiera oświadczenia złożone przez przyszłych małżonków oraz oświadcza, iż w skutek ich złożenia małżeństwo zostało zawarte).

Jeżeli nie została spełniona jakakolwiek przesłanka zawarcia małżeństwa, małżeństwo uważa się za nie zawarte (matrimonium non existens).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mogą wybrać urząd stanu cywilnego, w którym złożą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. małżeństwo co do zasady powinno być zawarte w lokalu usc, a jedynie wyjątkowo, w razie zaistnienia uzasadnionych przyczyn, poza nim.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi usc dokumenty niezbędne do jego zawarcia. Jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.

Kierownik usc wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. Następnie zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdzącą, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

Małżeństwo przed kierownikiem usc nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi usc pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. jednakże kierownik usc może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Kierownik usc, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków (art. 7 § 1 k.r. i o.).

Jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest niema, składa oświadczenie o wstąpieniu w ten związek przez podpisanie aktu małżeństwa.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem usc bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, ze nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula (art. 1 § 4 k.r. i o.).Tagi: urząd stanu cywilnego, usc, małżeństwo

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły