Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Pozew o alimenty na nastoletnie dzieci

16.01.2014
Na wstępie w ramach sprostowania dosyć istotnego błędu, jaki pojawił się w Pani pytaniu wskazuję, iż powodami w pozwie o alimenty są Pani dzieci a Pani, jako matka jedynie reprezentuje je jako ich pełnomocnik ustawowy.
 
Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
 
Podstawą istnienia obowiązków alimentacyjnych jest istnienie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, aktualnie lub w przeszłości, więzi rodzinnoprawnej lub innych więzów prawnych, z którymi przepisy wiążą taki obowiązek (pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo). Jednak aby doszło do powstania obowiązku alimentacyjnego – zarówno po stronie osoby ubiegającej się o świadczenia, jak i po stronie jej dłużnika – muszą zaistnieć dodatkowe przesłanki związane z ich sytuacją ekonomiczną.
 
Komentowane przepisy określają sytuację ekonomiczną osób ubiegających się o alimenty. Jeśli chodzi o dzieci uprawnione do świadczeń alimentacyjnych od rodziców, to świadczenia te przysługują im, jeśli nie są one w stanie utrzymać się samodzielnie (§ 1). W przypadku dzieci 13, 14 letnich oczywiste jest, iż nie są one wstanie utrzymać się samodzielnie. 
 
Ustawa w żadnym przypadku nie uzależnia możliwości wniesienia pozwu o alimenty od stosunków łączących małżonków. Jednakże w doktrynie pojawiają się stanowiska, iż w sytuacji gdy jeden z rodziców nie łoży na utrzymanie rodziny a małżeństwo nadal istnieje (nie orzeczono rozwodu, małżonkowie nie znajdują się w faktycznej separacji) to nie zasadne jest wnoszenie o zasądzenie alimentów lecz o zasądzenie kwoty na zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 Kodeksu rodzinnego).
 
Wobec faktu, iż Pani mąż na chwile obecną jest osobę bezrobotną nie bez znaczenia pozostaje treść art. 135 Kodeksu rodzinnego - zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.
 
Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn niezasługujących na usprawiedliwienie. Chodzi tu o przypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin bądź też pracuje dorywczo. Podstawą oceny możliwości zarobkowych w odniesieniu do pracownika będzie zarówno jego stałe wynagrodzenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki, jak i świadczenia w naturze stanowiące uzupełnienie wynagrodzenia (deputaty) oraz świadczenia i wypłaty przypadające pracownikowi lub członkom jego rodziny z różnych tytułów w związku z zatrudnieniem. Są to na przykład nagrody, świadczenia z funduszu socjalnego, wynagrodzenia za projekty wynalazcze itp."
 
Natomiast zgodnie z art. 136 Kodeksu rodzinnego, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. 
 
W uzasadnieniu pozwu o alimenty powinna, więc Pani wskazać, iż mąż nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka, wskazać jakie są jego aktualne dochody oraz jakie dochody w Pani ocenie mógłby osiągnąć. Ponadto należy wskazać jakie są koszty utrzymania dziecka oraz na kim spoczywa ciężar ich wychowania, albowiem nie można pominąć faktu, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.


Tagi: pozew o alimenty, alimenty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły