Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprostowanie aktu stanu cywilnego tj. aktu urodzenia, aktu zgonu

02.01.2014
W niniejszej sprawie powinien Pan wystąpić o sprostowanie aktu urodzenia i zgonu Ojca, co z pewnością nie będzie procedurą szybką i prostą – innej możliwości jednak w niniejszej sprawie nie ma.
 
Co prawda zgodnie z art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.
 
Jednakże ustalenie danych personalnych spadkodawcy i spadkobierców powinno się opierać na odpisach aktów stanu cywilnego mających tzw. wyłączność dowodową co do zdarzeń w nich stwierdzonych (art. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego). Nie mogą więc być uznane za wystarczające dokumenty stwierdzające tożsamość (dowody osobiste, tymczasowe dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia i paszporty) ani tzw. zgodne oświadczenia uczestników (por. też orz. SN z 14 kwietnia 1959 r., I CR 109/59, LexPolonica nr 356707, OSN 1960, nr II, poz. 53).
 
W razie wątpliwości co do zgodności aktów stanu cywilnego z rzeczywistym stanem prawnym, a także w razie oczywistej potrzeby sprostowania tych aktów, sąd wyznacza uczestnikom termin w celu przeprowadzenia postępowania o sprostowanie aktu (art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego), a po jego bezskutecznym upływie zawiesza postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (por. uchw. SN z 24 października 2001 r., III CZP 64/01, LexPolonica nr 352770, OSNC 2002, nr 5, poz. 61).
 
Podobnie, jeżeli w zupełnych aktach zgonów osób zmarłych w tym samym dniu nie wpisano godzin śmierci, sąd rozpoznający wniosek o stwierdzenie nabycia spadków po tych osobach nie może samodzielnie ustalać chwili śmierci, bez uprzedniego uzupełnienia aktów zgonów w tym zakresie (post. SN z 8 kwietnia 2009 r., V CSK 401/08, LexPolonica nr 2141967, OSNC-ZD 2010, nr B, poz. 43).
 
Jeżeli błąd w akcie ma charakter oczywistej omyłki, błędu pisarskiego, to jego sprostowanie następuje w postępowaniu administracyjnym na podstawie art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego. Jeżeli jednak w toku postępowania sądowego o sprostowanie aktu, prowadzonego na podstawie art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego, okaże się, że w akcie stanu cywilnego występuje również oczywisty błąd pisarski, sąd prostuje błąd w akcie lub nieścisłą jego redakcję oraz tym samym orzeczeniem także oczywisty błąd pisarski.
 
Sprostowanie na podstawie art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego dopuszczalne jest bez względu na datę sporządzenia aktu stanu cywilnego. Może to dotyczyć aktów sporządzonych przed 1 stycznia 1946 r., a nawet aktów sprzed 100 lat, przekazanych do archiwów państwowych. Przepis ten ma zastosowanie do aktów zarówno sporządzonych w kraju, jak i za granicą, te ostatnie jednak musi poprzedzać transkrypcja do polskich ksiąg stanu cywilnego (uchwała SN z 15 listopada 1980 r., III CZP 56/80, LexPolonica nr 303572, OSNCP 1981, nr 5, poz. 72; uchwała SN z 25 czerwca 1991 r., III CZP 54/91, LexPolonica nr 312244, OSNCP 1992, nr 1, poz. 16).
 
W judykaturze utrwalony jest pogląd, że stosując przepisy rozdziału 4 Prawa o aktach stanu cywilnego, należy pamiętać o zasadzie wyrażonej w tym przepisie tj. że akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Dlatego poza sprawami określonymi w art. 28 i art. 36 Prawa o aktach stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym (por. wyrok WSA w Warszawie z 22 listopada 2005 r., IV SA/Wa 1420/05, LexPolonica nr 1254014, niepubl.; wyrok WSA w Poznaniu z 28 maja 2008 r., III SA/Po 197/08, LexPolonica nr 2120533, niepubl.; wyrok WSA w Opolu z 5 grudnia 2006 r., II SA/Op 448/06, niepubl.; wyrok WSA w Łodzi z 5 lutego 2008 r., II SA/Łd 664/07, niepubl.).
 
Sprostowanie nazwiska na podstawie art. 31 może dotyczyć jego brzmienia bądź pisowni, chyba że błędny zapis jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. Sprostowanie nazwiska może nastąpić w zasadzie na podstawie aktów urodzenia wstępnych, a w ich braku wyjątkowo na podstawie ich aktu małżeństwa.
 
„Jeżeli sprostowanie nazwiska obejmuje kilka aktów pozostających ze sobą w związku, prostuje się je w logicznej kolejności, np. najpierw akt urodzenia dziadka, potem ojca, a następnie syna. O takim sprostowaniu sąd może orzec w jednym postępowaniu, jeżeli jest właściwy do sprostowania każdego z tych aktów” (K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo…). Warunkiem jednak jest sprecyzowanie żądania we wniosku o sprostowanie.
 
Jeżeli natomiast nieprawidłowy zapis nazwiska nie jest wynikiem błędu, jego zmiana może nastąpić w trybie ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.). Decyzja wydana w takiej sprawie jest podstawą do wpisania wzmianki dodatkowej. Kompetencje w tym zakresie należą do kierownika urzędu stanu cywilnego, a odwołanie od takiej decyzji rozpoznaje właściwy wojewoda.


Tagi: akt urodzenia, akt zgonu

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły