Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Art. 127 Ustawy prawo upadłościowe, rażąca nieekwiwalentność świadczeń

28.12.2013
Rację ma syndyk masy upadłościowej, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe gromadzenie środków pieniężnych należących do innych osób jest czynnością zastrzeżoną przez ustawodawcę do wyłącznej kompetencji banków, które posiadają stosowne zezwolenia a ich działalność podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inne podmioty niż banki, które zawierają takie umowy naruszają przepisy prawa. Natomiast wszelkie dalej płynące wniosku są w mojej ocenie zbyt daleko idące a z pewnością sam fakt wszczęcia postępowania nie przesądza o charakterze popełnionego przestępstwa przez prezesa spółki.
 
Zgodnie z art. 127 Prawa upadłościowego bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.
 
Cechą wspólną przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika oraz przepisów Prawa upadłościowego jest założenie, że czynności dokonane przez dłużnika są ważne, a jedynie względnie bezskuteczne. W przypadku uregulowań kodeksowych jest to bezskuteczność w stosunku do oznaczonego wierzyciela. W przypadku natomiast komentowanych przepisów czynność prawna jest bezskuteczna do masy upadłości, co pośrednio odnosi się także do wierzycieli upadłego. Bezskuteczność ta polega na tym, że w relacjach między wierzycielem (syndykiem lub zarządcą) a osobą trzecią, która otrzymała korzyść majątkową w wyniku dokonania takiej czynności, przyjmuje się fikcję, jak gdyby czynności prawnej nie dokonano (por. uzasadnienie wyroku SN z 22 czerwca 2007 r., V CSK 106/07, LexPolonica nr 2212172).
 
Komentowany przepis reguluje czynności prawne o charakterze rozporządzającym. Przez pojęcie to należy rozumieć czynności polegające na przeniesieniu, obciążeniu, ograniczeniu lub zniesieniu prawa podmiotowego (Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 225). Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 15 czerwca 2005 r. (I ACa 486/05, LexPolonica nr 1238308, Mon. Pr. 2007, nr 1, s. 44) wyraził pogląd, że przez czynność prawną należy rozumieć każdą czynność, która wywołuje skutki prawne. Jest to zatem akt dokonany przez dłużnika, wskutek którego majątek jego uległ zmniejszeniu, a więc wskutek którego z majątku dłużnika coś ubyło albo wskutek którego majątek ten został obciążony. Zatem chodzi tu o czynność dłużnika, która ponadto dotyczy jego majątku.
 
Bezskuteczne jednakże są tylko dwa rodzaje czynności rozporządzających: nieodpłatne i odpłatne, w których wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.
 
Pojęcie rażącej nieekwiwalentności świadczeń jest nieostre i może budzić wątpliwości, tak że kwalifikacja czynności prawnej do tej kategorii powinna być dokonana w konkretnych okolicznościach danej sprawy, przy zastosowaniu obiektywnych mierników rynkowych świadczeń objętych umową. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na syndyku (zarządcy), który - dochodząc przeciwko osobie trzeciej roszczeń, o których mowa w art. 134 - powinien wykazać bezskuteczność czynności prawnej (podobnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 22 lutego 1995 r., I ACr 675/94, OSA 1995, nr 4, poz. 17, s. 43; zob. także wyrok SN z 9 września 2010 r., I CSK 69/10, LexPolonica nr 2573509).
 
W mojej ocenie syndyk nie ma racji żądając od Pana zwrotu otrzymanych odsetek powołując się przy tym na art. 127 Prawa upadłościowego. Sugeruję obecnie wstrzymanie się z jakąkolwiek reakcją a ewentualne działania podjąć w sytuacji gdyby syndyk zdecydował się na wystąpienie przeciwko Panu z powództwem cywilnym.


Tagi: nieekwiwalentność, wezwanie do zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły