Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wyrok z sądu w sprawie przedawnionej pożyczki, skutki przedawnienia

08.12.2013
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Rację ma Pan pisząc, iż roszczenie banku uległo przedawnieniu bowiem jako roszczenie związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą zastosowanie znajdzie w sprawie termin trzy letni.
 
Natomiast to, iż roszczenie jest przedawnione nie oznacza, iż ono nie istnieje i można ignorować wyroki otrzymywane z sądu. Najbardziej klasyczne określenie skutku upływu terminu akcentuje przekształcenie się zobowiązania cywilnego w zobowiązanie niezupełne (obligatio naturalis), charakteryzujące się - z jednej strony - dalszym istnieniem roszczenia i - z drugiej strony - brakiem możliwości przymusowego wyegzekwowania go, wynikającym z faktu, że po stronie dłużnika, mimo trwania obowiązku, odpada odpowiedzialność (por. A. Wolter (w:) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys..., s. 325; A. Szpunar, Uwagi..., s. 19).
 
Przedawnionego roszczenia oczywiście można dochodzić przed sądem, i to - przy braku zarzutu ze strony pozwanego - można dochodzić skutecznie. W praktyce niewątpliwie zasadą jest wykorzystywanie zarzutu przedawnienia, co w jakimś stopniu uzasadnia skrótowe określenie skutku przedawnienia jako "niemożności dochodzenia roszczenia". Jeśli jednak mówimy o konstrukcji przedawnienia, takie określenie następstwa upływu terminu wydaje się nie do obrony.
 
W skutek zignorowania przez Pana nakazu zapłaty otrzymanego z sądu, nie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, uległ on uprawomocnieniu i na obecnym etapie nie można już powołać się na przedawnienie dochodzonego przez Powoda roszczenia. 
 
Obecnie wyrok ulegnie dopiero przedawnieniu zgodnie z dyspozycją art. 125 Kodeksu cywilnego tj. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przy czym każda czynność wszczęta przed sądem oraz komornikiem w celu egzekucji przedmiotowej należności powoduje, iż bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo.
 
W przypadku ponownego wszczęcia egzekucji komorniczej egzekucja będzie mogła być prowadzona z Pana wynagrodzenia, ruchomości oraz nieruchomości z wyłączeniem ustawowych ograniczeń. Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy egzekucja z wynagrodzenia za pracę nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia. Przy czym wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
 
Kwota, jaką mógłby pobrać Komornik z wynagrodzenia jest niewielka, nadto Pana żona może wystąpić o zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci i wszcząć egzekucję komorniczą. Alimenty mają pierwszeństwo w egzekucji i nie będzie więc możliwości egzekwowania należności przez firmę windykacyjną.


Tagi: przedawnienie, windykacja, pożyczka

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły