Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa o obsługę procedury windykacyjnej w sprawie służebności przesyłu

06.12.2013
Z zawartej umowy wynika, iż zleciła Pani unormowanie stosunków prawnych z właścicielem słupów energetycznych posadowionych na Pani nieruchomości. W ramach obowiązków Zleceniobiorcy winien on w szczególności dochodzić wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, doprowadzić do ustanowienia służebności przesyłu oraz uzyskać odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości.
 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym  przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Istota umowy zlecenia wyraża się w tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy ona do kategorii umów z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa. Zasadniczymi elementami wyodrębnionymi w definicji tej umowy są: dokonanie czynności prawnej (określonej) oraz działanie dla dającego zlecenie. Stanowi ona konstrukcję umożliwiającą dokonywanie czynności prawnych przy wykorzystaniu zastępstwa. Zastępstwo to polega na dokonywaniu czynności prawnej dla innej osoby (dającego zlecenie), a tym samym może się wyrażać zarówno w działaniu w jego imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym dla niego, jak i w działaniu w imieniu własnym, ale na rachunek (dla) dającego zlecenie.
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Należytą staranność zleceniobiorcy należy oceniać przez pryzmat art. 355 Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do przyjmującego zlecenie prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą lub zawodową, a więc profesjonalnie (zawodowo) trudniącego się dokonywaniem czynności danego rodzaju, należytą staranność ocenia się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności (art. 355§2 k.c.). Istotne znaczenie odgrywa wówczas założenie posiadania przez zleceniobiorcę odpowiedniej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdolności przewidywania, znajomości stosunków danego rodzaju, których dotyczy zlecenie.
 
Zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
 
Jak wynika z stanu faktycznego urządzenia przesyłowe w postaci linii energetycznej napowietrznej zostały posadowione na Pani gruncie 1969 roku a więc ponad 40 lat temu. W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądowe przedmiotowa sprawa z dużym prawdopodobieństwem byłaby przez Panią przegrana. Zgodnie, bowiem z Kodeksem cywilnym, przyjmując nawet najbardziej korzystną interpretację przepisów dotyczących, do zasiedzenia przedmiotowej służebności doszło w roku 1999, chociaż w mojej ocenie nastąpiło to już w roku 1989.
 
W tych okolicznościach obowiązkiem Zleceniobiorcy, jako profesjonalisty było poinformowanie Pani o ryzyku związanym z kosztami prowadzenia niniejszej sprawy. Do dojścia do przedmiotowych wniosków nie potrzebne było wykonywanie szeregu czynności ujętych w zestawieniu do noty obciążeniowej a zestawienie kilku prostych informacji, które jak myślę pracownicy uzyskali w rozmowie z Panią. 
 
Nadto wskazuję, iż wynagrodzenie wskazane w nocie obciążeniowej pomijając powyższe argumenty w mojej ocenie jest rażąco wygórowane. Przygotowane zestawienie nosi znamiona naciągania Klienta na koszty, których w rzeczywistości Zleceniobiorca nie poniósł np. „rejestracja poczty wchodzącej” odbywa się według stawki 216 zł/h, analiza jednostronicowej odpowiedzi przedsiębiorcy przesyłowego Zleceniobiorcy zajęła aż 4h pracy. Zaznaczam w tym miejscu, iż jest to standardowa odpowiedź przedsiębiorcy przesyłowego, którą można byłoby przewidzieć już w chwili wysyłania wezwania, niezmiernie zdziwiony jestem, iż firma, która podaje się za profesjonalistę nie znała przepisów i orzecznictwa w sprawie ustanowienia służebności przesyłu bo tylko tym można tłumaczyć tak długi czas analizy odpowiedzi.
 
Kwestią ewentualnych ustaleń w sprawie jest rola Radcy Prawnego w niniejszej sprawie, w szczególności jakie pobrał on wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, który z tych czynności wykonał on osobiście wreszcie czy informował o Zleceniobiorcę o ryzyku związanym ze wniesieniem sprawy do sądu. Zaznaczam w tym miejscu, iż przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Na tle przedstawionych przez Panią okoliczności ewentualnego wyjaśnienia będzie wymagało również przekazania sprawy przez spółkę Radcy Prawnemu bez Państwa zgody.
 
W mojej ocenie, więc powinna Pani odmówić uregulowania otrzymanej noty z powołaniem się na otrzymaną opinie prawną. W przypadku gdyby firma wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę oczywiście na dalszym etapie sprawy również może Pani liczyc na naszą pomoc.


Tagi: windykacja, odszkodowanie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły