Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprzedaż, darowizna mieszkania zakupionego z bonifikatą

04.12.2013
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej na zasadach wskazanych w ustawie. Jednakże, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
 
Zbycie oznacza dokonanie czynności prawnych powodujących przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
 
Powyższy przepis nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy nieruchomość zakupiona z bonifikatą jest zbywana na rzecz osoby bliskiej. Za osobę bliską w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami uważne są zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.
 
Co istotne powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
 
Sąd Najwyższy rozważał, czy obowiązek zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej najemcy lokalu przy zakupie ustanowionej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu odrębnej jego własności spoczywa także na osobie bliskiej, na którą pierwszy nabywca w drodze czynności prawnej przeniósł własność tego lokalu. W świetle tych wypowiedzi za ustaloną można uznać taką wykładnię art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wiąże obowiązek zwrotu bonifikaty tylko z osobą pierwszego nabywcy lokalu, a wyłącza go w stosunku do osoby, która nabyła lokal w drodze czynności prawnej, zyskując status następcy prawnego pierwszego nabywcy w prawie własności nieruchomości.
 
Jak natomiast słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie I ACa 1068/12 literalna wykładnia art. 68 ust. 2b Ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi do jednoznacznego wniosku, że obowiązek zwrotu przez osobę bliską kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie powstaje z chwilą zbycia przez osobę bliską nieruchomości - niezależnie od celu takiego nabycia i osoby nabywcy-lub wykorzystania nieruchomości na inny cel niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, jeśli nastąpiło to przed upływem wskazanego terminu, licząc od dnia pierwotnego nabycia. Przesłanki zwolnienia od obowiązku zwrotu tej kwoty opisane zostały w art. 68 ust. 2a Ustawy o gospodarce nieruchomości, a fakt niestosowania ich wobec osób bliskich, które uzyskały nieruchomość od pierwotnego nabywcy wynika jednoznacznie z pkt 1 tegoż ustępu 2b.
 
Reasumując zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz żony przed upływem pięcioletniego okresu skutkowałoby obowiązkiem zwrotu bonifikaty.


Tagi: bonifikata

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły