Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przedawnienie debetu, niespłacony debet

26.11.2013
Z okoliczności sprawy wynika, iż roszczenie o spłatę debetu względem Pana osoby uległo przedawnieniu a firma windykacyjna poprzez podpisanie ugody w sprawie próbuje wymusić na Panu zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.
 
Stosownie do przepisu art. 117§1 Kodeksu  cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (art. 117§2 Kodeksu cywilnego).
 
Przedawnienie roszczenia oznacza, że po upływie terminu przedawnienia roszczenia osoba uprawniona (bank, firma windykacyjna) nie będzie mogła skutecznie dochodzić swojego roszczenia w sądzie. Jeżeli po upływie terminu przedawnienia roszczenia bank wystąpi do sądu o zapłatę należności, a Pan podniesie zarzut przedawnienia to powództwo zostanie oddalone. Tym samym bank nie będzie miał prawnych możliwości uzyskania zaległej kwoty w drodze postępowania egzekucyjnego.
 
Zobowiązanie po upływie terminu przedawnienia stanie się zobowiązaniem naturalnym, a więc to czy należność zostanie spłacona będzie zależało wyłącznie od Pana dobrej woli.
 
Z Pana pytania nie wynika, że bieg przedawnienia roszczenia został przerwany. W szczególności bank nie złożył żadnego pozwu w sądzie, nie złożył u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, a Pan z kolei nie uznał roszczenia banku, choćby prosząc o rozłożenie zaległości na raty, ani nie zrzekł się Pan zarzutu przedawnienia.
 
Odnośnie tego kiedy roszczenie banku uległo przedawnienie należy ustalić z jakiego tytułu jest Pana zaległość oraz jaka była data wymagalności tej zaległośi. Moim zdaniem źródłem ewentualnych roszczeń banku będzie zawarta z bankiem umowa o prowadzenie rachunku bankowego. W grę wchodzić może jeszcze odpowiedzialność z tytułu wykorzystywania przez Pana elektronicznego instrumentu płatniczego.
 
Elektroniczny instrument płatniczy to według ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz.1385 ze zm.) w brzmieniu z 2006 r. to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego.
 
Z tym, że to jaka podstawa prawna żądania banku może być brana pod uwagę zależeć będzie od umów jakie zawarł Pan z bankiem.
 
Zgodnie z art. 6 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat.
 
W sprawie tej wypowiedział się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 243/08 uznał, że jeżeli posiadacz karty kredytowej zaprzestał wpłacania minimalnej kwoty zadłużenia podawanej każdorazowo w doręczanych mu wyciągach bankowych, bieg dwuletniego terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę tych kwot rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu jako termin zapłaty kwoty minimalnej, nie zaś dopiero po wyczerpaniu limitu kredytu, ustalonego w umowie. Wyrok dotyczył sytuacji, gdy w umowie nie został ustalony termin spłacania zadłużenia powstałego wskutek zaprzestania wpłacania kwot minimalnych.
 
Inne zasady przedawnienia obowiązują w przypadku, gdy bank udziela klientowi kredytu. Roszczenia banku o spłatę kredytu przedawniają się z upływem trzech lat. Wynika to z art. 118 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Termin przedawnienia należy liczyć od daty wymagalności ostatniej raty kredytu lub daty wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank.
 
Przy ustalaniu terminów przedawnienia należy mieć na uwadze to, że dłużnik swoim działaniem może nawet nieświadomie doprowadzić do przerwania przedawnienia. Jednym ze sposobów przerwania przedawnienia jest bowiem uznanie długu przez dłużnika (art. 123§1 pkt 2 K.c.). Przyjmuje się, iż wystarczające jest takie zachowanie dłużnika skierowane do wierzyciela, z którego wynika, że potwierdza on fakt, iż jest dłużnikiem - np. prośba o odroczenie terminu zapłaty, anulowanie odsetek. Po każdym przerwaniu bieg terminu przedawnienia należy naliczać na nowo.
 
Reasumując z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należy stwierdzić, iż przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu a firma windykacyjna próbuje na Panu wymóc oświadczenie woli w postaci zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Na chwilę obecną należy spokojnie czekać na ewentualny pozew z sądu i wtedy podjąć dalsze działania tj. podnieść zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.


Tagi: przedawnienie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły