Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa o remont lokalu

17.11.2013
Co do zasady umowa o remont jest umową o dzieło. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast w mojej ocenie zawarta przez Pana umowa o remont lokalu nie jest umową o roboty budowlane. 
 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie uznaje się, że o zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane, o jakiej mowa w art. 647 i następnych Kodeksu cywilnego, decydują cechy przedmiotowe umowy. Jeżeli zatem jej przedmiotem jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, w umowie nadto przewidziano wymóg projektowania i zindywidualizowany nadzór, to umowę należy kwalifikować jako umowę o roboty budowlane. Wskazuje się też, iż zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego (por. m.in. wyroki z dnia 25 marca 1998 r. II CKN 653/97 OSNC 1998, nr 12, poz. 207, z dnia 18 maja 207 r. I CSK 51/2007 niepubl., z dnia 3 grudnia 2004 r. III CK 51/2007 niepubl.).
 
Zgodnie z przepisami prawa cywilnego Pan, jako wykonawca remontu ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę m.in. na podstawie przepisów o rękojmi, nie ma tutaj znaczenia, iż w chwili obecnej Pana działalność gospodarcza została zawieszona.  Przy czym co do zasady roszczenia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku. Ponadto zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi wykonawcy remontu o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi wykonawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. 
 
Jednakże przy umowach między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 
Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie V CSK 410/2007 używając niedookreślonego zwrotu „niezwłocznie” ustawodawca pozostawił organowi orzekającemu swobodę dokonania oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy zawiadomienie sprzedawcy o wadzie rzeczy nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki, bo tak wykłada się sformułowanie ustawy. Nie sposób przyjmować tutaj obowiązywanie jakiegoś określonego terminu. Wprawdzie, zwykle w orzecznictwie wskazuje się, że pod pojęciem „niezwłocznie” należy rozumieć okres maksimum czternastu dni. Termin ten nie może jednak być traktowany w sposób bezwyjątkowy, gdyż w okolicznościach konkretnej sprawy, „niezwłoczne” zawiadomienie o wadzie oznaczać może termin nieco dłuższy lub krótszy.
 
Niezależnie od terminu zgłoszenia swoich roszczeń względem Pana jako wykonawcy remontu to na zamawiającym będzie ciąży ciężar udowodnienia Pana winy. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Miejsce tego przepisu w systematyce prawa wiąże się z rozróżnieniem ciężaru dowodu w sensie formalnym i materialnym. Zagadnienie ciężaru dowodu w sensie formalnym jest uregulowane w art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego i wiąże się ściśle z zasadą kontradyktoryjności oraz problematyką inicjatywy dowodowej stron. Natomiast art. 6 Kodeksu cywilny mówi o ciężarze dowodu w sensie materialnoprawnym wskazując, kogo obciążają skutki niepowodzenia procesu udowadniania. Dlatego wszelka ingerencja zmierzająca do zmiany reguły wynikającej z art. 6 Kodeksu cywilnego może być oceniona jako uchybienie zarówno prawu materialnemu, jak i procesowemu. W szczególności oczekiwanie przez sąd przeprowadzenia dowodu przez daną stronę i obarczenie jej skutkami braku dowodu, którego ciężar na niej nie spoczywał, może stanowić skuteczną podstawę zaskarżenia orzeczenia.
 
W mojej ocenie z jednej strony skoro jest Pan przekonany o braku związku z wykonanym przez Pana remontem z zaciekami na ścianie to nie ma podstaw aby ponownie wykonał Pan remont sufitu, zresztą dodatkowo należałoby ustalić przyczynę tych zacieków i w pierwszej kolejności ją usunąć. Ponadto skoro wykonano bardzo daleko idące kolejne remonty lokalu to niezmiernie trudne będzie wykazania w sądzie związku przyczynowego pomiędzy zaciekami a wykonanymi przez Pana pracami.
 
Jako przedsiębiorca obowiązek wystawienia faktury posiada Pan tylko w sytuacji gdy żąda tego zamawiający, próbowanie wymuszenia na Panu określonego zachowania szantażem o zawiadomieniu Urzędu Skarbowego stanowi przestępstwo. Powinien Pan zdecydowanie zażądać nękania Pana telefonami oraz naruszania Pana dóbr osobistych pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.


Tagi: remont, rękojmia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły