Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Niewykonanie, złe wykonanie remontu mieszkania

08.11.2013
Na wstępie przedmiotowej opinii prawnej pragnę wskazać, iż błędne jest Pana przekonanie, iż nie łączyła Pana umowa z zleceniobiorcą. Zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 
 
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. W przypadku umowy o dzieło ustawodawca nie przewidział, iż musi być ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co więcej dla umowy o dzieło nie wprowadzono nawet zastrzeżenia, iż umowa ta musi być stwierdzona pismem.
 
Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. 
 
Przepisy umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej umowy, natomiast regulują możliwość odstąpienia od umowy, czyli złożenia oświadczenia woli, na skutek którego stosunek prawny wygasa od momentu zawarcia umowy (ex tunc). Wskutek odstąpienia wygasa nie tylko zobowiązanie główne, ale i akcesoryjne: zobowiązanie zapłaty kary umownej.
 
Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
 
Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie I ACa 512/2000 skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, że stosunek prawny wygasa ze skutkiem ex tunc, tak jakby umowa w ogóle nie została zawarta. Odstąpienie od umowy jest wykonaniem uprawnienia kształtującego. Kształtuje ono bowiem nowy stan prawny między stronami w ten sposób, że od chwili jego złożenia umowa wzajemna przestaje je wiązać, strony nie są już obustronnie wobec siebie zobowiązane do świadczeń przewidzianych w umowie, a to co ewentualnie świadczyły już wcześniej, podlega zwrotowi. Zgodnie z treścią art. 494 kc strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, jest obowiązana zwrócić drugiej stronie to, co otrzymała od niej na mocy umowy, sama zaś może żądać tego, co świadczyła oraz - niezależnie od powyższego - może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 
 
Forma, jak wskazuje się w doktrynie [zob. K. Zagrobelny, w: E. Gniewek (red.), Kodeks..., 2011, s. 1124], zależna będzie od tego, w jaki sposób została zawarta sama umowa. Jeżeli była to forma zwykła pisemna, odstąpienie powinno również być dokonane w takiej formie, a w każdym razie ad probationem. W Pana sytuacji informacja o odstąpieniu od umowy powinna być wysłana w formie mailowej lub pisemnej (listem poleconym).
 
Z momentem odstąpienia od umowy to, co było już świadczone, podlega zwrotowi, co szczególnie ważne jest w przypadku dokonania zapłaty za dzieło przed jego wykonaniem. Zwrotowi podlegają również materiały, jeżeli zostały dostarczone przez zamawiającego, a także nieukończone dzieło.
 
Odstąpienie od umowy nie wyłącza roszczenia o naprawienie powstałej w związku z tym szkody. Elementem niezbędnym jednak po stronie zamawiającego jest wykazanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej przyjmującego zamówienie.
 
Poza wysłaniem informacji o odstąpieniu umowy z ich winy, w mojej ocenie w związku z niewykonaniem prac nie należy się robotnikom jakiekolwiek wynagrodzenie i powinni być zadowoleni, iż nie dochodzi Pan od nich odszkodowania za szkodę. Na wypadek ewentualnego roszczenia z ich strony warto zadbać o dokumentację fotograficzną oraz adresy oraz imiona i nazwiska pracowników jacy będą ich prace poprawiać.


Tagi: remont, umowa o dzieło

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły