Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odpowiedzialność za długi syna, nie alimentacja

03.11.2013
Pani syn jest osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności. Państwo, jako rodzice nie odpowiadacie za długi syna i nie macie obowiązku ich spłacania. Jednakże komornik może w mieszkaniu, w którym dłużnik mieszka faktycznie lub jest zameldowany, prowadzić egzekucję niezależnie od woli właściciela lokalu mieszkalnego. Jeśli dłużnik faktycznie nie przebywa w miejscu stałego zamieszkania, komornik i tak będzie starał się dokonać czynności egzekucyjnych w tych pomieszczeniach, mając na celu zajęcie ruchomości należących do dłużnika.
 
Na podstawie art. 845§2 Kodeksu postępowania cywilnego komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu lub we władaniu osoby trzeciej. Jednakże w tym drugim przypadku można zająć je tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991 r. (sygn. akt IV CR 550/90) komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (art. 845§2 Kodeksu postępowania cywilnego).
 
W mojej ocenie skoro syn na stałe mieszka za granicą warto zadbać o wymeldowanie syna spod tego adresu a w przypadku otrzymania jakiegokolwiek pisma od Komornika adresowanego do syna zadbać, aby wróciło ono do komornika z adnotacją, iż adresat wyprowadził się.
 
W celu wymeldowania syna należy złożyć stosowny wniosek, zgodnie z art. 15 Ustawy o ewidencji ludności organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. 
 
Dla orzeczenia o wymeldowaniu konieczne jest ustalenie, czy dana osoba opuściła lokal. W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że przesłankę opuszczenia lokalu uznaje się za spełnioną jedynie po ustaleniu, że opuszczenie lokalu miało charakter trwały i dobrowolny.
 
Niewykluczone jest jednak, iż w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów wobec syna, matka dziecka wystąpi z pozwem o alimenty wobec Państwa tj. dziadków dziecka. Zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (dziadków, rodziców, pradziadków) oraz rodzeństwo. 
 
Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
 
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 
 
W myśl ogólnej reguły dowodowej (art. 6 Kodeksu cywilnego.) na uprawnionym dochodzącym alimentów od zobowiązanego w dalszej kolejności spoczywa obowiązek wykazania, że zobowiązany w bliższej kolejności nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb. Temu celowi mogą służyć wszelkie środki dowodowe przewidziane w procedurze cywilnej, bez konieczności przedstawienia np. wyroku oddalającego powództwo czy też powołania się na bezskuteczność egzekucji wszczętej przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 20 lutego 1974 r. (III CRN 388/73, LexPolonica nr 313465, OSNCP 1975, nr 2, poz. 29, NP 1976, nr 2, s. 311): „Nie jest bowiem konieczne - do wykazania, że uzyskanie od ojca na czas potrzebnych dzieciom środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami - wyczerpanie wszelkich środków dowodowych w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli okoliczności te mogą być ustalone na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie. Dochodzeniu alimentów od dziadków na podstawie art. 132 k.r.o. nie stoi na przeszkodzie powołany przez Sąd Wojewódzki art. 1087 k.p.c., jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę skierowana przeciwko ojcu uprawnionych, wobec wyrażanego w tym względzie stanowiska zatrudniających go rodziców, nie dała wyników”.
 
Natomiast wobec uchylania się od obowiązku alimentacji Państwa synowi grozi odpowiedzialność karna, w mojej ocenie pierwszy wyrok będzie w zawieszeniu co powinno zmotywować go do wywiązywania się ze swych obowiązków. Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2..


Tagi: alimenty, dług

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły