Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty z weksla, zabezpieczenie roszczenia

30.10.2013
Zgodnie z treścią art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
 1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
 3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
 
Ponadto zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. We wniosku o zabezpieczenie roszczenia powódka zobowiązana jest do uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek.
 
Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia w terminie 7 dni od jego doręczenia. W mojej ocenie zasadne jest wniesienie w niniejszej sprawie zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.
 
Co do zasady sprawę powinna Pani wygrać, ale warto zlecić jej prowadzenie osobie zajmującej się tego typu sprawami albo przynajmniej, aby sprawa była przez taką osobę pilotowana. Prawomocny nakaz zapłaty, jaki Pani uzyskała jest objęty powagą rzeczy osądzonej a powództwo z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego nie może zmierzać do ponownego rozpoznania sprawy.
 
W judykaturze oraz nauce prawa procesowego cywilnego ugruntowane jest stanowisko, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku dochodzi do prekluzji materiału faktycznego sprawy, w której został on wydany. Oznacza to, że jeżeli określone okoliczności i oparte na nich zarzuty lub wypływające z nich wnioski istniały i dały się sformułować w chwili zamknięcia rozprawy, lecz strona skutecznie ich nie podniosła lub nie przytoczyła, w związku z czym nie zostały spożytkowane przez sąd przy wydawaniu wyroku, podlegają prekluzji, czyli - jak to określono w orzecznictwie - „wykluczającemu działaniu prawomocności” (por. np. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - zasada prawna - z dnia 23 października 1954 r. I CO. 41/54 OSN 1956/I poz. 3 oraz uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r. III CZP 47/2010 OSNC 2010/12 poz. 165 i z dnia 2 lutego 2011 r. III CZP 128/2010 OSNC 2011/10 poz. 108). Jednocześnie podniesiono, że prekluzyjny skutek prawomocności oraz powagi rzeczy osądzonej jest niezależny od tego, czy strona ponosi winę w zaniechaniu przytoczenia określonych okoliczności lub podniesienia właściwych zarzutów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1954 r. II CO. 26/54 OSN 1955/II poz. 30).
 
Podobnie chociażby wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie I ACa 1050/2012 przepis art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnia dłużnika do żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, gdy po powstaniu tegoż tytułu nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, zaś w sytuacji gdy tytułem jest orzeczenie sądowe dłużnik może powoływać się na zdarzenia zaistniałe po zamknięciu rozprawy lub na zarzut spełnienia świadczenia nie będący przedmiotem rozpoznania w sprawie.  To powodów powołujących się na fakty, z których wywodzą oni skutki prawne obciąża ciężar ich udowodnienia w stopniu pozwalającym na zastosowanie powołanego wyżej art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Podobnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACa 135/2003 powództwo opozycyjne nie może prowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem, ani też - w przypadku bankowego tytułu wykonawczego z powołaniem się na przepis art. 5 Kodeksu cywilnego, pozbawiać uprawnionego na trwale jego prawa. Stosowanie więc art. 5 Kodeksu cywilnego, w ramach powództwa z art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego może prowadzić jedynie do czasowego ograniczenia możliwości zrealizowania przysługującego uprawnienia, a takim nie jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.


Tagi: nakaz zapłaty, weksel, zabezpieczenie roszczenia

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły