Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Rozgraniczenie nieruchomości, drzewa na granicy nieruchomości

30.10.2013
Nie ukrywam, iż trochę dziwi mnie ten spór dotyczący przebiegu granic nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych, jeżeli do wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości wnioskodawca nie dołączył mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, przewodniczący posiedzenia wzywa go do złożenia w odpowiednim terminie takiej mapy.
 
Nie mniej jeżeli sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości bez przedmiotowej mapy to należy rozpocząć od wytyczenia granic lub ich ustalenia (rozgraniczenia nieruchomości). Zgodnie z art. 29 Prawa geodezyjnego i kartograficznego rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
 
Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie III SA/Kr 234/2007 istotę postępowania rozgraniczeniowego zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy stanowi rozstrzygnięcie sporu o zasięg prawa własności przez ustalenie przebiegu granic nieruchomości. Przebieg granic określony jest przez położenie punktów granicznych i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie oraz przez sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozstrzygnięcie tego sporu następuje w drodze ugody stron mającej moc ugody sądowej (art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), albo decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości w oparciu o zebrane dowody lub zgodne oświadczenia stron (art. 33 ust. 1, lub też w drodze rozstrzygnięcia sądu powszechnego. W świetle przepisów § 61 i 62 pole powierzchni działki ewidencyjnej jest funkcją przebiegu jej granic, a nie odwrotnie. Inaczej mówiąc granice działki ewidencyjnej stanowią podstawę do obliczenia jej powierzchni, natomiast przypisana powierzchnia nie decyduje o przebiegu tych granic, które nie mogą być „dopasowywane” do powierzchni. W następstwie przekazania sprawy o rozgraniczenie z urzędu do rozpatrzenia sądowi w przypadku opisanym art. 34 ust. 1 i 2 ustawy, czy wreszcie w postępowaniu w sprawie o własność lub wydanie nieruchomości lub jej części (art. 36 ustawy), mają charakter granic prawnych. Ustalają one zasięg prawa własności.
 
Jeżeli faktycznie w wyniku przedmiotowego postępowania okaże się, iż drzewa rosną na granicy działek (ich pień znajduje się na dwóch lub większej ilości nieruchomości) w takiej sytuacji uznaje się, iż stanowią one współwłasność. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).
 
Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
 
W celu złożenia wniosku o zgodę na wycięcie drzew rosnących na granicy konieczne będzie porozumienie w tym zakresie właścicieli nieruchomości, względnie stosowne rozstrzygnięcie sądu.
 
Jak bowiem zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w sprawie II SAB/Ol 16/2009 norma art. 83 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody jest lex specialis w stosunku do zapisu art. 27 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Warunkiem sine qua non wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę jest wskazanie w nim wszystkich właścicieli nieruchomości. Wniosek nieuwzględniający właścicieli nieruchomości jest wnioskiem niepełnym i to bez względu na okoliczność, czy właściciele sami realizują swoje prawo własności, czy też powierzyli jego realizację innemu podmiotowi, np. spółdzielni mieszkaniowej.


Tagi: zasiedzenie, rozgraniczenie, wycinka

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły