Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wycena nieruchomości zabudowanej, nakaz rozbiórki, Nadzór Budowlany

17.10.2013
Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.
 
Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.
 
W niniejszej sprawie powinna Pani wystąpić o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości. To biegły w tejże opinii winien dokonać wyceny nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.
 
Co do zasady wycena nieruchomości dokonywana jest tzw. metoda porównawczą. Zgodnie z art. 153 Ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
 
Cechom rynkowym nieruchomości porównywalnych przypisuje się pewne wagi wynikające z analizy rynku i posiadanej bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego, z analogii do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych oraz - na podstawie badań i obserwacji - z preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. Określenie wartości nieruchomości odbywa się według szczegółowych procedur dotyczących każdej z metod stosowanych w tym podejściu. W literaturze podkreśla się, że to właśnie podejście, jako uwzględniające najpełniej warunki rynkowe, powinno być preferowane do określania wartości rynkowej, ale tylko pod warunkiem dostępności bazy cenowej i dysponowania przez rzeczoznawcę cenami transakcyjnymi uzyskanymi dotychczas na rynku za nieruchomości porównywalne. Zwrócono jednak uwagę na to, że w warunkach polskich nadal występuje zjawisko nieprzejrzystości rynku nieruchomości wynikające stąd tego, iż ceny określone w aktach notarialnych często nie odpowiadają rzeczywiście uzgodnionym między stronami (por. E. Kucharska-Stasiak, w: Leksykon rzeczoznawcy majątkowego, s. 210, oraz Nieruchomość a rynek, Warszawa 2004, s. 33 i n.; S. Kalus, Współdziałanie uczestników rynku nieruchomości, „Rejent” 2009, nr 2).
 
Stan przedmiotowej nieruchomości winien, więc znaleźć swoje odzwierciedlenie w opinii biegłego.
 
Ponadto zwracam Pani uwagę, iż w mojej ocenie w postępowaniu o zniesienie współwłasności powinna Pani wnieść o rozliczenia nakładów poczynionych przez Panią na nieruchomość wspólną. Zobowiązanie do zwrotu wartości wydatków i ciężarów stanowi konieczne, obligacyjne uzupełnienie praw o charakterze bezwzględnym występujących w ramach stosunku współwłasności. Zachowuje jednak swój obligacyjny charakter i podlega ogólnemu reżimowi zobowiązań. To z kolei uzasadnia stwierdzenie, że za zwrot odpowiedniej części nakładów na rzecz odpowiadają podmioty będące współwłaścicielami w chwili dokonania wydatku. W przypadku sukcesji syngularnej, na nabywcę udziału, jako osobę niemającą wpływu na zarząd i korzystanie z rzeczy w chwili dokonania wydatku, wskazane zobowiązanie nie przechodzi z mocy ustawy. Brak jest przesłanek do przyjęcia, że zobowiązanie współwłaściciela do wyrównania wartości nakładów obejmuje świadczenia o charakterze okresowym. Daje to podstawę do przyjęcia, że omawiane roszczenie bez wyjątków podlega ogólnemu reżimowi przedawnienia na podstawie art. 118 k.c. (K. Sznajder, Charakter prawny…, s. 147).


Tagi: wycena, nakaz rozbiórki, nadzór budowlany

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły