Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przejęcie na własność nieruchomości dłużnika po bezskutecznej licytacji przez komornika

19.09.2013
Zasadą wynikającą z art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość przejęcia nieruchomości dłużnika przez wierzyciela w przypadku, gdy do drugiej licytacji nieruchomości dłużnika nikt nie przystąpi do przetargu. Przejęcie nieruchomości nie może się odbyć po cenie niższej niż 2/3 sumy oszacowania. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa.  
 
Stosownie do art. 984§2 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli wniosek o przejęcie pochodzi od wierzyciela, to powinien on być złożony w ciągu tygodnia po licytacji. Równocześnie z wnioskiem o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości na podstawie art. 984§2 Kpc, bez złożenia rękojmi, nie spełnia warunków formalnych, co uzasadnia zastosowanie wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braku formalnego złożonego wniosku poprzez wniesienie rękojmi - uchwała SN z 30 stycznia 2002 r. (III CZP 84/01, LexPolonica nr 353770, OSNC 2000, nr 10, poz. 122). 
 
Złożenie rękojmi jest warunkiem formalnym wniosku o przejęcie nieruchomości na własność i dlatego brak w tym zakresie podlega uzupełnieniu (zob. K. Weitz, Złożenie rękojmi jako warunek formalny wniosku o przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 286-287). W przypadku zgłoszenia wniosku o przejęcie nieruchomości po terminie sąd powinien odmówić przejęcia nieruchomości na własność. Pogląd taki zaprezentował też Sąd Najwyższy w uchwale z 7 października 2009 r., III CZP 71/09, LexPolonica nr 2084734 (OSNC 2010, nr 4, poz. 54), stwierdzając, że termin, o którym mowa w art. 984§2 k.p.c., jest terminem zawitym prawa materialnego. 
 
Nie składa rękojmi wierzyciel zgłaszający przejęcie nieruchomości po drugiej bezskutecznej egzekucji, jeżeli wartość przysługującego mu i ujawnionego w opisie i oszacowaniu prawa nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ona pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jego prawem. Warunki zwolnienia od złożenia rękojmi określa art. 964§1 Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl tego przepisu nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opinii i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. W przypadku gdy wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo gdy prawo znajduje tylko częściowo pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi ulega stosownemu obniżeniu (art. 964§2 Kodeksu postępowania cywilnego). 
 
Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
 
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.
 
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Jeżeli chce Pani uniknąć dodatkowych kosztów związanych z koniecznością dopłaty różnicy ceny pomiędzy ceną nieruchomości a posiadaną wierzytelnością w mojej ocenie powinna Pani złożyć wniosek  co do dwóch nieruchomości wycenionych na ok. 20 000 zł. Niestety zaspokojenie w pełni Pani wierzytelności wiązałoby się z koniecznością wniesienia dopłat.
 
Natomiast, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta to sąd sporządzi plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji i na podstawie postanowienia w tym zakresie zostanie dokonana Pani całkowita lub częściowa spłata w zależności od kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości.


Tagi: licytacja, egzekucja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły