Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przebudowa drogi powiatowej, dostęp do drogi publicznej

18.09.2013
W niniejszej sprawie istotne są dwa przepisy prawa tj. art. 29 Ustawy o drogach publicznych oraz art. 145 Kodeksu cywilnego. W art. 29 ustawodawca wskazuje podmioty zobowiązane do budowy lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz reguluje związane z tym procedury. Wypada przypomnieć, że przez pojęcie zjazdu należy rozumieć połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 pkt 8). Z tej definicji wynika, że zjazd nie jest częścią drogi publicznej, a jedynie miejscem dostępu do tej drogi (por. wyrok NSA z 1 marca 2006 r., II OW 95/2005 LexPolonica nr 1275548, wyrok WSA w Opolu z 7 kwietnia 2009 r. II SA/Op 43/2009, LexPolonica nr 2056261). Budowa lub przebudowa zjazdu została uzależniona od pozytywnej dla właściciela nieruchomości gruntowej decyzji administracyjnej wydawanej przez zarządcę drogi.
 
Istotny wyjątek od reguły stanowionej przez art. 29 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych wprowadza ust. 2 tego artykułu. Jedynie wówczas, gdy zarządca drogi publicznej buduje drogę lub zamierza ją przebudować, to budowa zjazdów lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących będzie należeć do jego powinności, nie zaś podmiotów mających tytuły uprawniające do korzystania z nieruchomości przyległych do drogi. Budowa lub przebudowa zjazdu przez zarządcę drogi publicznej jest uzależniona od zgody właściciela lub użytkownika nieruchomości przylegającej. Jako równoważny z wyrażeniem zgody należy traktować wniosek właściciela lub użytkownika o wybudowanie lub przebudowanie zjazdu istniejącego skierowany do zarządcy drogi.
 
Przyczyny odmowy wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu zostały zdefiniowane w ust. 4 komentowanego artykułu. Na podstawie tej regulacji zarządca może odmówić wydania zezwolenia albo wydać je na czas oznaczony, jeżeli za tym rozwiązaniem przemawiają wymagania wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Charakter prawny rozstrzygnięcia odmawiającego wydania zezwolenia trafnie oddaje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 września 2005 r., VI SA/Wa 428/2005 (LexPolonica nr 1878062). Zdaniem Sądu decyzja zarządcy wydawana jest w ramach uznania administracyjnego. Wydając decyzję w kwestii wyrażenia zgody na dokonanie zjazdu z drogi krajowej, organ administracji kieruje się przede wszystkim względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a ponadto kryteriami wynikającymi z § 77-79 r.w.t.
 
Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu, jako decyzję uznaniową, scharakteryzował Naczelny Sąd Aministracyjny w wyroku z 17 stycznia 1997 r., II SA 3036/95, LexPolonica nr 327086 (ONSA 1998, nr 1, poz. 2), oraz w wyroku z 15 kwietnia 1999 r., II SA 132/99 (niepubl.). Względy bezpieczeństwa stanowią w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych podstawowy wyznacznik rozstrzygnięcia wydawanego na podstawie komentowanej regulacji (np. wyroki NSA: z 15 lipca 1998 r., II SA 705/98, niepubl., z 31 marca 1999 r., II SA 188/99, niepubl., wyrok WSA w Gliwicach z 11 września 2008 r., II SA/Gl 316/2008, LexPolonica nr 1991043). Wyrażenie zgody na budowę zjazdu z drogi krajowej, charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu, powinno być stosowane warunkowo, jeżeli wykonanie zjazdu nie wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze (por. wyrok WSA w Warszawie z 21 maja 2007 r., IV SA/Wa 376/2007, niepubl.).
 
W niniejszej sprawie należy postępować według procedury wskazanej powyżej, niestety istotnym błędem z Pana strony było nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu drogi, który był wyłożony do wiadomości publicznej.


Tagi: droga powiatowa, droga publiczna

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły