Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Podział majątku odrębnego po rozwodzie

14.08.2013
Oczywiście Pani były mąż nie ma absolutnie racji w zakresie utraty prawa własności do posiadanych nieruchomości. Fakt wyprowadzenia się z zajmowanego domu jedynie spowodował, iż sąd w trakcie trwania sprawy rozwodowej nie orzekał o sposobie korzystanie z tejże nieruchomości.
 
Zgodnie, bowiem z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. 
 
Jak wynika z treści pytania nieruchomości w Państwa małżeństwie dokonano zmiany panującego w nim ustroju majątkowe na rozdzielność majątkową i jednocześnie w trakcie wyboru tego ustroju majątkowego dokonano podziału majątku dorobkowego stron w ten sposób, iż zostaliście Państwo współwłaścicielami nieruchomości na zasadach ogólnych.
 
Takie rozwiązanie oczywiście nie było sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te jednak nie będą objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych.
 
W celu zniesienia współwłasności nieruchomości musi Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego - każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.
 
Przepisy nie regulują umownego zniesienia współwłasności. Oznacza to, że sposób zniesienia pozostawiony jest samym stronom, które mogą współwłasność znieść w sposób dowolny. Swoboda dyspozycji stron może być wyłączona lub ograniczona tylko przez wyraźny przepis prawa. Alternatywnie każdy ze współwłaścicieli może żądać sądowego zniesienia współwłasności. Postępowanie o zniesienie współwłasności wszczyna się na żądanie współwłaściciela, który powinien wykazać swoje uprawnienie, wskazując jeden z możliwych sposobów, a mianowicie: 1) podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z wyrównaniem różnicy wartości przez dopłaty; 2) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli, 3) licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny). Możliwe jest także kumulowanie tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części.
 
Zgodnie z art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym do rozpoznania sprawy z wniosku o zniesienie współwłasności jest sąd rejonowy, a zgodnie z art. 606 Kodeksu postępowania cywilnego sąd miejsca położenia rzeczy.
 
Wniosek o zniesienie współwłasności podlega - bez względu na wartość przedmiotu sporu - opłacie stałej w kwocie 1000 zł.
 
Oczywiście niezależnie od wniosku o zniesienie współwłasności może Pani również w osobnym postępowaniu żądać udostępnienia domu do użytku. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.
 
W celu egzekwowania swego prawa winna Pani do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości złożyć wniosek o dopuszczenie do współposiadania. Co istotne właściciel domu mieszkalnego może żądać na podstawie art. 206 Kodeksu cywilnego wyznaczenia mu do używania pomieszczeń odpowiadających jego udziałowi, jeżeli da się to pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z domu przez innych współwłaścicieli. W takim wypadku sąd może, jeżeli jest to potrzebne, zobowiązać współwłaściciela do wykonania robót adaptacyjnych. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że nie jest to definitywny podział (zniesienie współwłasności) i dlatego wydatki na roboty adaptacyjne muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie, przemawiające za celowością ich poniesienia, pomimo tymczasowego charakteru takiego podziału, i pozostawać w rozsądnym stosunku do korzyści z tego rodzaju robót wynikających (tak np. orzeczenia SN: z 29 grudnia 1967 r., III CRN 306/67, LexPolonica nr 296533, OSNCP 1968, nr 12, poz. 215; z 28 maja 1973 r., III CZP 25/73, LexPolonica nr 296104, OSNCP 1974, nr 3, poz. 40; z 12 września 1973 r., III CRN 188/73, LexPolonica nr 296446, OSNCP 1974, nr 11, poz. 183).


Tagi: podział majątku, rozwód

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły
/porady-prawne-lexvin/7236/Podzia%C5%82-maj%C4%85tku-odr%C4%99bnego-po-rozwodzie