Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

13.08.2013
Zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.
 
Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
 
Ponadto zgodnie z art. 759 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.
 
Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759§2 Kodeksu postępowania cywilnego. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.
 
Z treści powyższych przepisów należy, więc wysnuć wniosek, że skarga podlega odrzuceniu, jako wniesiona po terminie o ile nie zawiera elementów stanowiących podłoże i postawę do podjęcia czynności przewidzianych wart. 759§2 Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Zasadą wynikającą z art. 2 Ustawy o komornikach jest pełnienie funkcji przez Komornika osobiście. W wyjątkowych sytuacjach komornik może upoważnić asesora lub aplikanta do wykonania określonych czynności. Natomiast w mojej ocenie brak jest unormowania umożliwiającego upoważnienie innego komornika do wykonania czynności egzekucyjnych.
 
W mojej ocenie więc doszło w niniejszej sprawie do nieprawidłowości z strony Komornika, jednak bez szczegółowej analizy akt trudno w sposób jednoznaczny ocenić sytuację. Zaznaczę przy tym, iż poza skargą na czynności Komornika, możliwe, iż w niniejszej sprawie uzasadnione jest wniesienie skargi do Samorządu Komorniczego. Zgodnie z art. 71 Ustawy o komornikach – komornik odpowiada dyscyplinarnie za rażącą obrazę przepisów prawa.
 
W doktrynie wyrażany jest pogląd, że podstawą odpowiedzialności komornika powinna być jakakolwiek obraza przepisów prawa, natomiast w fazie orzekania należy dochodzić do ustalenia stopnia tej obrazy i dostosowania do niego kary dyscyplinarnej (por. P. Rączka, Odpowiedzialność…, s. 89 i n.). Jednakże wypada sądzić, że tylko rażące naruszenie przepisów prawa może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nie jakiekolwiek ich naruszenie. W przeciwnym wypadku wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wchodziłoby w rachubę w każdym wypadku uchylenia lub zmiany czynności egzekucyjnej komornika w drodze zwyczajnych lub szczególnych środków zaskarżenia (np. w drodze skargi na czynności komornika). Należy mieć przy tym na uwadze, że postępowanie dyscyplinarne nie może i nie powinno zastępować lub uzupełniać środków nadzoru judykacyjnego i administracyjnego nad komornikiem (por. R. Szałachowski, Sprawy dyscyplinarne komorników sądowych w świetle orzecznictwa Komisji Dyscyplinarnej, w: Analiza i ocena ustawy…, s. 215).


Tagi: skarga, komornik

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły